Türkiye Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Yatırım Teşviklerinin Analizi


OKAN T.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.61-73, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 57 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.61-73

Özet

Bu çalışmada, 1980-2005 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından “Orman Ürünleri” konusunda düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında “Mobilya Üretimi”, “Büro Mobilyası İmalatı” ve “Mobilya ve Lambri” alt sektörleri analiz edilmiştir. Bu alt sektörler için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri sabit yatırım, istihdam, döviz kullanımı ve bölgeler itibariyle dağılımı açısından irdelenmiştir.

Türkiye’de Orman Ürünleri Endüstrisi konusunda en fazla yatırım teşvik belgesi Mobilya Endüstrisi alt sektörü için düzenlenmiştir. Orman Ürünleri Endüstrisinde yatırım teşviklerinden en fazla Karadeniz Bölgesi yararlanmaktayken, Mobilya Endüstrisinde İç Anadolu Bölgesi ilk sırada yer almıştır. Diğer yandan, ülke ekonomisinde yaşanan ekonomik krizlerin yatırım teşviklerinin kullanımını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

 

Analysis of Investment Incentives Used by Turkey’s Furniture Industry

In this study, “Furniture Production”, Office Furniture Manufacturing” and “Furniture and Wainscoting” sub-sectors were analyzed in the context of investment incentive certificates allocated for Forest Products term of 1980-2005. Investment Incentive Certificates distributed among these sub-sectors were investigated regarding employment, fixed investment, exchange quantity and regions.

In Turkey, the most of investment incentive certificates on Forest Products Industry were given in Furniture Industry sub-sector. While Blacksea is the first region that benefited from intensive investments pertinent to Forest Products Industry, Central Anatolia is the first region that benefited from investment incentives regarding to Furniture Industry. Moreover, it is determined that economical crises have negative effects on using investment incentives