Icare Pro Rebound Tonometrenin Glokom Hastalarında Otururken ve Yatar Pozisyonlarda Kullanımının Değerlendirilmesi.


UÇAR D.

Turkiye Klinikleri J Ophthalmol, cilt.23, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Ophthalmol
  • Sayfa Sayıları: ss.1-6

Özet

Amaç: Oküler hipertansiyon (OHT) ve açık açılı glokom (AAG)'lu hastalarda oturur pozisyonda Icare Pro rebound tonometre (IPRT) ile yapılan ölçümlerin Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ve non kontakt tonometre (NKT) ile kıyaslanması ve yatar pozisyona geçişle göz içi basıncı (GİB)'nda meydana gelen değişimi incelemek. Gereç ve Yöntemler: OHT veya AAG tanılarıyla takipli yaş ortalaması 61,4±11,8 yıl olan 33 hastanın 66 gözü çalışma kapsamına alındı. Hastaların oturur pozisyondaki GİB ölçümleri sırasıyla IPRT, NKT ve GAT ile yapıldı. Oturur pozisyondaki GİB ölçümleri tamamlandıktan sonra hastalar yatar pozisyona getirilip 10 dakika beklendikten sonra IPRT ile GİB ölçümleri yapıldı. İstatistiksel değerlendirme için Anova, Pearson korelasyon ve Paired samples t testleri kullanıldı. Bulgular: Oturur pozisyonda ortalama GİB ölçümleri IPRT ile 17,3±3,1 mmHg, NKT ile 16,0±3,4 mmHg, GAT ile 16,7±2,8 mmHg olarak tespit edildi (p=0,07). Üç tonometre arasında anlamlı ve iyi derecede korelasyon olduğu belirlendi (p0,001). Yatar pozisyonda IPRT ile saptanan ortalama GİB değeri 19,5±3,2 mmHg idi. GİB oturur pozisyondan yatar pozisyona geçildiğinde 2,2±0,7 mmHg artış gösterdi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p0,0001). Sonuç: Yatar pozisyonda da ölçüm yapabilen IPRT çalışma grubumuzda hem GAT hem de NKT ile iyi korelasyon gösterdi. Yatar pozisyona geçmekle göz içi basıncında artış meydana gelmektedir. Glokom progresyonunda olası risk faktörlerinden biri olan bu artış IPRT ile belirlenebilir. Anahtar Kelimeler: Glokom, açık açılı; göz hipertansiyonu