İstanbul İlçe Belediyelerinde Görev Yapan Müdürlerin Yaşlı Farkındalığı Üzerine Karma Desenli Bir Araştırma


Creative Commons License

Sezer Doğan A., Artan T.

Sosyal Çalışma Dergisi, cilt.3, ss.120-146, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Sosyal Çalışma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.120-146

Özet

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus hızla yaşlanmaktadır. Hızla yaşlanan nüfusun karşılanması gereken birçok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı: İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinde yaşlı hizmetlerinden sorumlu müdürlerin (yöneticilerin) yaşlıya bakış açılarının tespiti ve belediyelerin yaşlılara yönelik sundukları hizmetlerin betimsel taramasıdır. Gereç ve yöntem: Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı araştırmanın evrenini İstanbul’un 39 ilçe belediyesinde yaşlı hizmetlerinden sorumlu müdürler, müdürlere çeşitli nedenlerle ulaşılamadığı durumlarda yaşlı birim şefleri ve meslek elemanları oluşturmaktadır. Bu amaçla İstanbul’un 39 ilçe belediyesinde görev yapan yaşlı hizmetlerinden sorumlu müdürler ile yüz yüze mülakat yapılmış ve veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Bulgular: İlçe belediyelerindeki yaşlı hizmetlerinin, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olmadığı, bunda yaşlı hizmetlerinden sorumlu müdürlerdeki farkındalığın düşük seviyede olmasının etken olduğu, artan yaşlı nüfus bağlamında ve yasal yetki sorumluluklar çerçevesinde bu konunun yeniden ele alınması ve acil eylem planlarının hazırlanıp uygulamaya konulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yaşlı Farkındalığı, Sosyal Hizmet, Yerel Yönetimler