Konvansiyonel ve mikrodalga ısıtma işleminin kuvarsitin öğütülebilirliğine etkisinin incelenmesi


ESKİBALCI M. F.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.169-190, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.169-190

Özet

Bu çalışmada ısıtma mekanizmaları bakımından birbirinden farklı olan konvansiyonel fırın ile mikrodalga fırının kuvarsitin öğütülebilirliğine olan etkisi incelenmiştir.

Numunenin kimyasal, mineralojik ve ısıl özelliklerinin belirlenmesi amacıyla sırasıyla numune üzerinde XRF, XRD ve TG-DTA analizleri yapılmıştır. Tesisten getirilen numuneler iri boyutlarda olduğu için ısıl işleme tabi tutulmadan önce el ile boyut küçültme, çeneli kırıcı ile boyut küçültme ve homojenizasyon gibi ön işlemlerden geçirilmiştir.

Deneylerde numunelerin ısıtılması amacıyla; laboratuar tipi bir konvansiyonel fırın ile ev tipi bir mikrodalga fırın kullanılmıştır. Numuneler her bir fırında farklı sıcaklıklarda, farklı güç seviyelerinde ve farklı ısıya maruz kalma sürelerinde işlem görmüş ve daha sonra bu numunelerin öğütme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Öğütme deneyleri laboratuar tipi seramik bilyeli değirmende yapılmıştır. Her öğütme işlemi sonrası numunelerin yaş elek analizleri yapılarak kümülatif elek altı eğrileri çizilmiştir. Bu sonuçlar ısıya maruz kalmamış numunelerin aynı şartlarda yapılan öğütme işlemi sonrasında elde edilen değerleri ile karşılaştırılarak ısıl ön işlemin kuvarsitin öğütülebilirliğine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ısı ön uygulamasının kuvarsitin öğütülebilirliğine olumlu bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 

In this study, the effect of conventional oven and microwave oven which are different in the sense of heating mechanism on grindability of quartzite was analyzed.

In order to determine chemical, mineralogical and thermal properties of the sample, XRF, XRD and TG-DTA analyses were done on the sample respectively. Since the samples obtained from facility are ample, samples were done pre-treatment such as manual size reduction, size reduction with jaw crusher and homogenization.

In order to heat the samples in the experiments; laboratory type conventional oven and domestic type microwave oven were used. Samples were treated in different temperatures, different power levels and different heat exposure duration at each ovens and then grinding experiments of these samples were done. Grinding experiments were carried out in laboratory type ceramic ball mill. After each grinding experiments, wet-sieve analyses of samples were done and cumulative undersize curves were drawn. These results were compared to the values obtained after grinding process under same conditions carried out with samples which are not exposed to heat, the effect of thermal pre-treatment of on grindability of quartzite was determined. Results show that heat pretreatment has no positive effect on grindability of quartzite.