Meşe (Quercus frainetto Ten.) Baltalık Ormanında Bakım Kesimlerinin Ölü Örtü Ve Üst Toprakların Bazı Özelliklerine Etkileri


MAKİNECİ E.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.54, sa.1, ss.55-77, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 54 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.55-77

Özet

Bu çalışmada; İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanında yer alan saf macar meşesi (Quercus frainetto Ten.) baltalık ormanında, farklı şiddetteki ayıklama (tekleme) kesimleri sonrası, meşcere içinde bazı ölü örtü ve üst toprak özellikleri ile özellikle üst toprak ve ölü örtüde toplam azot miktarlarının değişimi araştırılmıştır.

     1995 yılında yapılan kesimlerden sonra iki yılın (1996,1997) sonuçlarına göre; kesim yapılan alanlarda humuslaşmanın hızlandığı, ölü örtünün toplam ağırlığının azalmasına rağmen humus tabakası ağırlığının arttığı, ölü örtü ayrışmasındaki artışa bağlı olarak üst toprak horizonlarında ve ince toprak ağırlıklarının azaldığı, organik karbon ve tüm azot oranlarının da arttığı belirlenmiştir.

In this study; the effects of different levels of improvement cuttings on the some characteristics of forest floor and top soil and also on the variations of total nitrogen amounts in forest floor and top soil were investigated in the oak coppice (Quercus frainetto Ten.) forest.

According to two year results (1996,1997) after improvement cuttings (1995); Despite the decrease in total forest floor weight, humus layer weight of forest floor increased in sample plots in which improvement cuttings were applied. Depending on rapid decomposition of forest floor, bulk density and fine soil (≤2 mm) weight decreased and organic carbon and nitrogen rates increased in top soil horizons.