Factors Effectıng Successful Remote Management Efforts


VAROL E. S. , Tarcan E.

Journal Of Global Strategic Management, cilt.1, ss.105-115, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Journal Of Global Strategic Management
  • Sayfa Sayıları: ss.105-115

Özet

Bu çalışmanın amacı, uzaktan yönetim çabalarının başarısı üzerine etki yapan faktörleri incelemek ve hizmet sektöründe yer alan  sanal organizasyonlardaki uzaktan çalışan işgörenleri yönetme durumundaki yöneticilerin kullandığı araçları zenginleştirmektir.

Bir dizi önceki çalışmalara dayınılarak oluşturulan model, iç müşteri tatmini değerlendirmelerinin öncülleri (Teknik destek, Yöneticisnin desteği, aile desteği, çalışma arkadaşlarının desteği ve öz yeterlilik) ile bunların sonuçları (İş performansı) arasında bir ilişki öngörmektedir. Bu model, üç değişik organizasyonun ayni servisinde uzaktan yönetilen 176 işgörenin verdiği cevaplar kullanılarak test edilmiştir.

Sonuçlar, hizmet sektöründe uzaktan çalışanların tatmin değerlendirmelerinin, onların iş performansları üzerinde ciddi bir rol oynadığını göstermektedir. Bu arada iç müşteri tatmini ve iki öncül ( Yönetici desteği ve öz yeterlilik) arasında kuvvetli bir ilişki olduğu da  gözlenmiştir.