Veteriner Dermatolojide Ultrason Kullanımı


TARHAN D. , İSKEFLİ O., KOENHEMSİ L., OR M. E. , BARUTÇU Ü. B.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.258-263, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.258-263

Abstract

 Ultrasonography is widely used as a non-invasive imaging method for many years in human and veterinary medicine. In addition to imaging of internal organs, ultrasound guided biopsy, and its usage for physiotherapy, new technological advances have enabled high-resolution ultrasound imaging (HRU) applications for dermatology in recent years. Ultrasonography is exemplified from human medicine for dermatological problems such as the determination of normal skin thickness (epidermis, dermis, subcutaneous tissue), the changes of skin thickness against various internalexternal stimuli and aging, venous ulcer, benign and malign growths, psoriasis, nail diseases, investigation of hair follicles and the detection of exogenous materials settled into the skin. HRU reliably measures tumour thickness and is also considered to be beneficial to show the difference among seborrheic keratosis, melanoma and benign tumours. The aim of this review article is to give information about the use of ultrasound in the diagnosis and differential diagnosis of dermatological problems in increasing numbers of veterinary patients and to introduce the use of this method into routine dermatological clinical studies as a diagnostic method.

Ultrasonografi invazif olmayan görüntüleme yöntemi olarak beşeri ve veteriner hekimlikte yaygın şekilde uzun yıllardır kullanılmaktadır. İç organların görüntülenerek incelenmesi, ultrasonografi eşliğinde biyopsi alınması ve fizik tedavi amaçlı kullanımının yanı sıra son yıllarda teknolojik ilerlemelerle dermatolojide de yüksek-çözünürlüklü ultrasonik (HRU) görüntüleme uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. Normal deri (epidermis, dermis, subkutan doku) kalınlığının belirlenmesi, yaşlanma ve çeşitli iç-dış uyaranlara karşı kalınlıktaki değişiklikler, venöz ülserler, benign ve malign oluşumlar, psoriasis, tırnak hastalıkları, kıl folliküllerinin incelenmesi ve deri içine yerleşen eksojen materyallerin tespiti için kullanılan ultrasonografi beşeri hekimlikteki dermatoloji alanından örneklendirilmiştir. Ayrıca yüksek-çözünürlüklü ultrasonografi güvenilir bir şekilde tümör kalınlıklarını ölçmede ve seboreik keratoz, melanom, benign tümörler arasındaki farkı göstermede de yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı veteriner alanında gittikçe artan dermatolojik problemi olan hastaların tanı ve ayırıcı tanısında ultrason kullanımı hakkında bilgi verip rutin dermatolojik klinik çalışmalar arasına bu yöntemin de eklenmesini sağlamaktır.