Investigation of the effect of exercise and Diet programs on Obesity in men and women living in Istanbul


Creative Commons License

ÖZTÜRK M.

6th World Congress on Obesity, Toronto, Canada, 8 - 10 August 2016, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Toronto
  • Country: Canada
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Abstract

Our study uses a 6-week diet and exercise program to determine which age groups experience greater change in body mass, body fat percentage, body fat index and waist-hip ratio. We recruited 412 women aged 38.23±12.89 on average and 117 men aged 40.44±14.678 on average. We compared pretest and posttest data collected from our subjects to determine the percentage change in aforementioned parameters. Our experimental subjects are recruited from a trusted weight-loss center based in Istanbul. Our subjects get regular consultancy from the center by paying a designated fee. The scope of our data is limited to weight, body fat percentage, body fat index and waist-hip ratio. We used the ratio of each value to subject’s weight assuming our selected parameters will vary according to age. Following, necessary statistical analyses were conducted. We used t-test to determine the differences in variables between men and women. We conducted an ANOVA to examine the differences between corresponding age groups for men and women. We found that women experienced greater decrease in weight and percentage body fat compared to men. For both men and women, we found that adults, middle-aged and elderly had greater decrease in body mass compared to early adolescents. For men, decrease in body fat percentage was greater for adults compared to that of adolescents. For women, decrease in waist-hip ratio was greater for the middle-aged than that of adolescents. Significance level of our results is p<0.05. 

Bu araştırmada, beden ağırlığı sorunu olan kadın ve erkeklere altı haftalık egzersizle birlikte uygulanan diyetin beden ağırlığı, beden yağ yüzdesi, beden kitle indeksi ve bel kalça oranlarındaki değişimin hangi yaş grubunda daha fazla olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bunun için, İstanbul’da beden ağırlığından sorunu olan kişiler için ücretli danışmanlık hizmeti veren tanınmış bir merkez seçilmiştir.  Para ödeyerek programa katılan ortalama 38,23±12,890 yaşındaki 412 kadınla,  ortalama 40,44±14,678 yaşındaki 117 erkeğin ön test-son test ölçüm sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.

Katılımcıların ölçümleri beden ağırlıkları, beden yağ yüzdeleri, beden kitle indeksleri ve bel kalça oranlarıyla sınırlandırılmış ve bu değerlerin kişilerin yaş gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Seçilen bu  parametrelerin kişilerin yaşına göre farklılık gösterebileceği varsayılarak, öncelikle her bir değerin kişilerin beden ağırlıklarına oranları bulunmuş ve gerekli istatistiki değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu değerlerin, kadın ve erkek arasındaki farkları belirlemek üzere t testi (Intebented sample t test), kadın ver erkeklerin yaş grupları arasındaki farklılığı belirlemek üzere de ANOVA analizleri yapılmıştır.

Sonuç olarak, erkeklere göre kadınların beden ağırlıkları ve yağ yüzdelerindeki azalmanın kadınlara göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Kadın ve erkeklerde ilk ergenlik dönemine ğöre yetişkinlerin, orta yaşlıların ve yaşlıların beden ağırlıklarındaki azalmanın daha fazla olduğu bulunmuştur. Erkeklerde yağ yüzdesindeki azalma, ilk ergenlere göre yetişkinlerde daha fazla olmuştur. Kadınlarda ise yağ yüzdesindeki azalma, yaşa göre artış göstermiştir. Kadınlarda bel-kalça oranındaki azalma ilk ergenlere göre orta yaşlılarda daha fazla olmuştur. Tüm bu farklar p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunan değerlerdir.

Keyword: Obesity, weigth management, diet and obesity