Deneysel Diyabetik Sıçan Yara Modelinde Lucilia sericata Larva Salgılarının Yara İyileşme Süreci ile İlişkilendirilmiş MikroRNA’ların Ekspresyon Seviyeleri Üzerine Etkisi


Kılınç Ö., Arkan H., Akbaş F., Polat E. , Tunçdemir M. , Onaran İ. , et al.

Bezmialem Science, cilt.8, ss.8-13, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Özet

Amaç: Normal yara iyileşmesi bir çok hücresel faaliyetin zincirleme tepkimeleri ile gerçekleşmektedir. Diabetes Mellitus gibi metabolik hastalığa sahip kişilerde ise bu süreç olumsuz etkilenmekte, kötü iyileşen ya da iyileşmeyen kronik yaraların meydana gelmesine neden olmaktadır. Lucilia sericata larvalarının yara iyileşmesinde etkin rol oynamakta olduğu bildirilmiştir ancak kronik yara iyileşmesinin moleküler mekanizmasında ve ilgili yolaklardaki etkileri hala bilinmemektedir. RNA türlerinden biri olan mikroRNA’ların (miRNA) bir bölümünün yüksek glukoz düzeylerinde ekspresyonlarının değiştiği gösterilmiştir. Bu sebeple çalışmamızda; yara iyileştirmesinde rolü olduğu bildirilen bazı miRNA’ların ekspresyonlarının diyabetik şartlarda larva salgısı uygulaması ile deri iyileşmesi süresince ne yönde etkilendiği incelenmiştir.

Yöntemler: Deneysel çalışmamızda kullanılan Wistar Albino türü sıçanlar diyabetik ve diyabetik olmayanlar olarak gruplandırıldıktan sonra sırt bölgesinde tam kat yara oluşturulmuştur. Oluşturulan yara bölgelerinden 0., 3., 7. ve 14. günlerde biyopsi örneği alınmıştır. Çalışmamızda literatür taraması yapılarak yara iyileşmesi ile ilişkilendirilmiş miR21, miR146a, miR146b ve miR29a genlerinin

Objective: Normal wound healing is achieved by a cascade of many cellular activities. This process is affected by some of the metabolic diseases like Diabetes Mellitus (DM). DM causes bad prognosis and is one of the major contributors to chronic wound healing problems. Recently, Lucilia sericata larvae are used for wound healing as they are very effective agents in wound healing process. It’s still unclear that how the larvae affect the molecular mechanisms and signaling pathways of chronic wound healing. MicroRNAs (miRNAs) can induce gene expression in post-transcriptional mechanisms. In this study, our aim was to determine whether the larvae secretions could change the expression patterns of selected miRNAs on the diabetic microenvironment.

Methods: Wistar Albino rats were classified as diabetic and non-diabetic, then full thickness cutaneous wounds were created at the dorsal region of rats. Wound tissues were collected on days 0, 3, 7 and 14 post wounding. The association between miR21, miR146a, miR146b and miR29a gene expression profiles and wound healing