Characterization of Pasteurella multocida isolates recovered from the oral flora of cats


Tınmaz T., Çelik B. , Halaç B. , Bağcıgil A. F.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.68, ss.15-20, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 68
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.15-20

Özet

Bu çalışmada kedilerin ağız boşluğundan alınan svap örneklerinde Pasteurella multocida varlığının araştırılması, kapsül tiplerinin belirlenmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı. Bu amaçla, 300 kediden oral svap örnekleri toplandı ve P. multocida izolasyonu için selektif zenginleştirilmiş Knight’s besiyeri ve kanlı agara ekimleri yapıldı. İzolatların kapsül tiplendirmeleri PCR ile yapıldıktan sonra seftiofur, klindamisin, eritromisin, enrofloksasin, amoksisilin klavulonik asit, trimetoprim/sulfametokasazol, tetrasiklin, kloramfenikola karşı duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile incelendi. Oral kolonizasyon ile çeşitli fizyolojik ve davranışsal değişkenler arasındaki ilişkileri istatistiksel olarak değerlendirildi. İncelenen örneklerin 48 (%16)’inden P. multocida izole edildi ve tümü kapsüler tip A olarak belirlendi. İzolatların tamamı klindamisine dirençli ve enrofloksasine duyarlı bulunurken, % 8,33 oranında tetrasiklin direnci de dikkat çekici olarak belirlendi. İzolatların %27’sinde çoklu antibiyotik direnci saptandı. İstatistiksel analiz sonucu, bir yaş altı kediler ve dış ortamda yaşayan kedilerde kolonizasyon istatistiksel olarak anlamlı bulundu. P. multocida gibi zoonoz karakterdeki bakterilerde gözlenen antibiyotik direnci, halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğundan gözardı edilmemelidir. Son yıllarda kedi P. multocida izolatlarında rapor edilmeye başlanan tetrasiklin direncinin bu çalışmada da saptanması ve tüm izolatlarda %27 oranındaki çoklu antibiyotik direncinin gözlemlenmesinin, halk sağlığı açısından son derece önemli olduğu sonucuna varıldı

In this study, it was aimed to investigate the presence of Pasteurella multocida in the swab samples taken from the oral cavity of cats, and to determine the capsular type and antimicrobial susceptibility of the isolates. For this purpose, swab samples taken from 300 cats were inoculated onto Knight's selective enriched medium and blood agar for isolation of P. multocida. Following after capsular typing of the isolates by PCR, the susceptibilities of the isolates to ceftiofur, clindamycin, erythromycin, enrofloxacin, amoxicillin+clavulanic acid, trimethoprim/ sulfamethoxazole, tetracycline, and chloramphenicol were examined by the disk diffusion method. The relationships between oral colonization and various physiological and behavioral variables were evaluated, statistically. P. multocida was isolated from 48 (16%) of the samples and all strains were typed as capsular type A. While all of the isolates were resistant to clindamycin and susceptible to enrofloxacin, 8,33% tetracycline resistance was also remarkable. Multiple antibiotic resistance (MDR) was detected in 27% of the isolates. The colonization of P. multocida was found to be statistically significant in cats under the age of 1 and in cats living outdoors. The importance of antibiotic resistance observed in bacteria with a zoonotic character such as P. multocida should not be ignored since it poses a threat to public health. It was concluded that, in this study determination of tetracycline resistance, which has started to be reported in feline Pasterurella multocida isolates in recent years, and detection of multiple antibiotic resistance in 27% of isolates, was extremely important for public health