İstanbul’da Evsel Atık Gıda ve Ambalajlarının COVID-19 Sürecindeki Değişimi


Güneysu S.

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.175-180, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.175-180

Özet

Özet: Gelişen dünyaya paralel olarak şehirleşmenin bir sonucu olan hazır gıda tüketimi ve buna bağlı olarak ambalaj atıklarının karakterizasyonu gün geçtikçe değişmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’ da uzaktan ve/veya yüz yüze yapılan anket çalışmasıyla COVID-19 salgınıyla birlikte değişen gıda ve gıda ambalajı atık miktarlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda belirlenen orta gelirli bölgelerde yaşayan halka yönetilen sorulara cevap aranmıştır. Çalışmanın sonucu olarak artan evsel gıda atıklarının %47.8’ i ile sebze/meyve oluştururken, bozulmuş/bayatlamış gıda atıkları COVID-19 öncesine göre azalmıştır. Bunun yanı sıra, evsel ambalaj atıklarındaki artış, gıda için yapılan harcamalara paralel olarak arttığı göze çarpmaktadır. COVID-19 başlamadan yürütülen bu anket çalışması, pandeminin etkisiyle çevrimiçi olarak tekrar edilmiş ve değişimler rapor edilmiştir. 320 katılımcıyla gerçekleştirilen bu çalışma pandemi süreci öncesinde gıda atık miktarı davranışları, pandemi sürecindeki değişen atık miktarı değişimi üzerine bir fikir sunma ve durum değerlendirmesi ortaya konulmuştur.

Abstract: Parallel to the developing World, fast-food consumption, that is a result of urbanization, and the characterization of food packaging wastes rising day by day. In this study, it is aimed to determine the amount of food and food packaging waste that changes with the COVID-19 outbreak with an online or face-to-face survey in Istanbul City. In this context, questions were asked to the people living in the middle-income regions. Because of study, while 47.8% of the increasing domestic food wastes constituted vegetables/fruits, spoiled food wastes decreased compared to before COVID-19. In addition, the increase in food packaging waste is observed to increase in expenditures made for food. This survey study conducted before the start of COVID-19 pandemic and was repeated online for comparison the influence of pandemic changes were reported. Prior to the pandemic process, this study was carried out with 320 adult participants, presenting an idea on food waste amount behaviour, waste amount change in the pandemic duration and a situation assessment.