Deney Hayvanlarında Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Modelleri ve Ürodinamik İncelemeler


Creative Commons License

Kırlı E. A. , Önal B.

Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri, Ejder Saylar Bora,Can Özlü, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.829-837, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Akademisyen Kitabevi A.Ş.
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.829-837
  • Editörler: Ejder Saylar Bora,Can Özlü, Editör

Özet

Alt üriner sistemin iki ana görevi idrarı depolamak ve aralıklı olarak uygun zamanda boşaltılmasını sağlamaktır. Bu işlevin devamlılığı karmaşık motor ve duysal yolakların aktivasyonu ile olur. Refleks yollar ve bilinçli kontrol mekanizmaları, düşük basınçta mesane dolumuna, dolum sonunda doğru mesane basıncının yükselmesine ve sfinkter mekanizmalarının gevşemesi sonrası idrarın boşaltılmasına olanak sağlar. Bu bölümde öncelikli olarak alt üriner sistemin hayvan modellerinde fonksiyonel olarak incelenmesinden bahsedilecektir. Sonrasında alt üriner sistem disfonksiyonu bulgularına sebep olan hastalıklara ait hayvan modelleri ve bu modellere ait ürodinamik incelemelerin üzerinde durulacaktır.

The two main functions of the lower urinary system are the storage of urine and the intermittent discharge of it at the appropriate time. The continuity of this function is through the activation of complex motor and sensory paths. Reflex paths and conscious control mechanisms allow low-pressure bladder filling, correct bladder pressure at the end of filling, and emptying of urine after relaxation of the sphincter mechanisms. In this section, firstly, functional examination of the lower urinary system in animal models will be discussed. Then, animal models that cause findings of lower urinary system dysfunction and urodynamic studies of these models will be discussed.