Spor Yönetiminde Temel Alanlar


Çavuşoğlu S. B. (Editör)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Spor Yönetiminde Temel Alanlar kitabı; Spor ve İletişim, Örgütsel Davranış, Sporda Kriz Yönetimi, İnovasyon ve Spor, Sporda Kalite Uygulamaları, Spor İşletmelerinde İnsan Kaynakları ve Yönetimi, Spor Sponsorluğu, Proje Yönetimi gibi birçok farklı konu başlığından oluşmaktadır.
Disiplinler arası bir çalışma alanı hâline gelen Spor Yönetimi’nde ihtiyaç duyulan konuların ele alındığı kitabın, alandaki boşluğu doldurmaya hizmet etmesi hedeflenmektedir.


Basic Fields in Sports Management book; It consists of many different topics such as Sports and Communication, Organizational Behavior, Crisis Management in Sports, Innovation and Sports, Quality Practices in Sports, Human Resources and Management in Sports Businesses, Sports Sponsorship, Project Management. The book, which deals with the issues needed in Sports Management, which has become an interdisciplinary field of study, is aimed to fill the gap in the field.