Bilgisayar Kullanım Amaçlarıyla Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki


İlgar Ş. , Yaman Y. , Özsarı İ.

International Conference on New Horizons in Education-2010, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2010, pp.98-104

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.98-104

Abstract

21.yy neredeyse tüm bilim çevresi tarafında bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve insanların ulaşması gereken bilgi miktarı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle bilgi çağının gereklerinden birisi, bu hızlı gelişimle mücadele edebilecek nitelikli insan yetiştirmektir. İnsanların internet, bilgisayar gibi farklı kaynaklardan bilgi akışına maruz kalmaları, bilgi teknolojilerini doğru kullanmayı ve doğru tepkiler vermeyi gerektirmektedir. Eleştirel düşünme becerisi kimileri tarafından iyi bir muhakeme yeteneği, kimileri tarafından da problem çözme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar kullanımı,  olumsuz etkileri giderildiğinde bireylerin öğrenmeleri için fırsatlar yaratmaktadır. Bu araştırmanın amacı eleştirel düşünme becerisinin, bilgisayarı kullanma amaçlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bilgisayar oyunları oynamak, internete girmek, eğlenmek, zaman geçirmek, sohbet etmek, e-posta göndermek ve ödev yapmak amacıyla bilgisayarı kullanma ile eleştirel düşünme becerileri arasında fark araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullaanılmıştır. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 287 öğrenci araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Öğrenci Bilgi Formu ve Eleştirel Düşünme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır Bilgisayarı ödev yapma amacıyla kullanma ile eleştirel düşünme becerisi arasında anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Bazı Ana Bilim Dalları ile toplam eleştirel düşünme puanları arasında anlamlı düzeyde farklılıklar gözlemlenmiştir.   Anahtar Sözcükler: Eleştirel düşünme becerisi, Bilgisayar kullanımı