Orman, Çalı ve Terk Edilmiş Tarla Alanlarındaki Azot Mineralleşmesinin Standart Deneylik Koşullarında İncelenmesi


TECİMEN H. B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.61, ss.39-46, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 61 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.39-46

Özet

Bu araştırma 2010 Ocak ayında İstanbul'un kuzeyinde yer alan Çatalca - Karacaköy Orman İşletme Şefliği idaresindeki alanlarda yürütülmüştür. Çalışma kapsamında ince ağaçlık çağında bulunan (1.30 m Ø ≈ 20 cm) meşe ormanından (Quercus frainetto Ten., Q. cerris L., Q. robur L. ve Q. petraea (Mattuschka) Lieblein)), çalı (Cistus spp.), yeni terk edilmiş tarla (≈5 yıl YTT) ve eski terk edilmiş tarla (≈20 yıl) (ETT) alanlarından alınan örneklerin deneylik koşullarında bekletilmesi ile net azot mineralleşmesi miktarı belirlenmeye çalışılmıştır. Araziden alınan toprak örnekleri deneylik koşullarında (21oC ve ağırlıkça %60 nemlendirilmiş) 29 gün bekletilerek net azot mineralleşme miktarları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; bekletme öncesinde amonyum-N miktarları ETT, çalı ve orman alanlarında YTT alanlarından p<0.05 (Tukey HSD) düzeyinde anlamlılıkla daha yüksek miktarda çıktığı, 29 günlük bekletme sonunda ise orman alanlarında p<0.05 (Dunnett T3) anlamlılıkla üç-dört kat daha yüksek mineralleşme miktarları oluştuğu tespit edilmiştir. YTT alanları hariç ETT, çalı ve orman alanlarının bekletme sonucunda birbirine yakın mineralleşme miktarları olması beklenmiştir. Orman alanlarında diğer alanlardan fazla mineralleşme olması bu alanlardaki mikrobiyal toplumların bulunuşundan ve faaliyet düzeylerinin yüksek olmasından kaynaklanmış olmalıdır.

Current study is based on the data collected in January 2010 from field under authorization of Çatalca-Karacaköy the Chief Forest Enterprise located in the northern Istanbul. Net nitrogen mineralization rates were estimated at soils taken from mixed and thicket age (1.30 m Ø ≈ 20 cm) Oak sp. (Quercus frainetto Ten., Q. cerris L., Q. robur L. and Q. petraea (Mattuschka) Lieblein)) forest (OFL), shrub land (dominated with Cistus spp.) (SL), recently abandoned agricultural land (RAAL ≈5 y), old abandoned agricultural land (OAAL ≈20 y) by standard laboratory incubation method. Net N mineralization was by laboratory incubation method whereas soil humidity were suited to %60 in terms of weight and incubated at 21oC. According to result we achieved: at pre-incubation stage the ammonium-N amounts at OAAL, shrub land and forest ecosystems were significantly higher than RAAL lands according to Tukey HSD p<0.05, while at post-incubation three to four fold higher net nitrogen mineralization was recorded according to Dunnett T3 p<0.05. Except RAAL lands, OAAL, SL and OFL were expected to deduce similarity, however, the actual results should be accounted for possibly higher microbial activity.