Effects of Lucilia sericata on wound healing in streptozotocin-induced diabetic rats and analysis of its secretome at the proteome level


Tombulturk F. K. , Kasap M., Tunçdemir M. , Polat E., Sirekbasan S., Kanli A., ...Daha Fazla

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, cilt.37, ss.508-520, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

  • Cilt numarası: 37
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.1177/0960327117714041
  • Dergi Adı: HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.508-520

Özet

Şeker hastalarında yaraların iyileşmesinde Lucilia sericata larvalarının kullanıldığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, diyabetik yaraların tedavisinde larvaların atılım / sekresyon (ES) ürünlerinin rolü bilinmemektedir. Bu çalışma L. sericata ES ürünlerinin yara yüzeyine uygulanmasının streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda bozulmuş yara iyileşmesini iyileştirip iyileştiremeyeceğini araştırdı. Moleküler düzeyde ES katkısını anlamak için L. sericata secretome proteom içeriğini anlamak için ek analiz yapıldı. Bu amaçla, diyabetik ve kontrol farelerinin sırtlarında tam kalınlıkta deri yaraları oluştu. ES ile indüklenen kollajen I / III ekspresyon seviyelerini değerlendirmek ve diyabetik sıçan derisinin ES ile tedavi edilen diyabetik sıçan derisi nükleer faktör κB (NF-κB) (p65) aktivitesini kontrol etmek için bir çalışma gerçekleştirildi. . Kollajen I / III ve NF-κB (p65) aktivitesinin ekspresyon seviyeleri, immünohistolojik analizler ve enzime bağlı immünosorban analiz tekniği kullanılarak yaralamadan 3, 7 ve 14. günlerde belirlendi. Sonuçlar, ES ekstraktı ile tedavinin, yara kontrolü ve diyabetik dokunun kolajen I ekspresyonlarını arttırdığını gösterdi. Ancak kontrollerde kollajen I ekspresyonundaki artış, diyabetlilerdekinden daha yüksekti. NF-κB (p65) aktivitesi diyabetik yaralarda kontrollere göre artmış, ES tedavisinden sonra üçüncü ve yedinci günlerde azalmıştır. Sonuçlar L. sericata'nın ES ürünlerinin iltihaplanma, NF-κB (p65) aktivitesi, kollajen sentezi ve yara kasılması gibi fazları etkileyerek yara iyileşme sürecini geliştirebileceğini göstermiştir. Bu bulgular, diyabetiklerde yara iyileşmesinde ES'nin terapötik potansiyelinin anlaşılmasına yeni bakış açıları sağlayabilir.

The use of Lucilia sericata larvae on the healing of wounds in diabetics has been reported. However, the role of the excretion/secretion (ES) products of the larvae in treatment of diabetic wounds remains unknown. This study investigated whether application of the ES products of L. sericata on the wound surface could improve the impaired wound healing in streptozotocin-induced diabetic rats. Additional analysis was performed to understand proteome content of L. sericata secretome to understand ES contribution at the molecular level. For this purpose, full-thickness skin wounds were created on the backs of diabetic and control rats. A study was conducted to assess the levels of the ES-induced collagen I/III expression and to assay nuclear factor κB (NF-κB) (p65) activity in wound biopsies and ES-treated wounds of diabetic rat skin in comparison to the controls. The expression levels of collagen I/III and NF-κB (p65) activity were determined at days 3, 7, and 14 after wounding using immunohistological analyses and enzyme-linked immunosorbent assay technique. The results indicated that treatment with the ES extract increased collagen I expressions of the wound control and diabetic tissue. But the increase in collagen I expression in the controls was higher than the one in the diabetics. NF-κB (p65) activity was also increased in diabetic wounds compared to the controls, whereas it was decreased in third and seventh days upon ES treatment. The results indicated that ES products of L. sericata may enhance the process of wound healing by influencing phases such as inflammation, NF-κB (p65) activity, collagen synthesis, and wound contraction. These findings may provide new insights into understanding of therapeutic potential of ES in wound healing in diabetics.