Akademik Koçluk Sisteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi


Creative Commons License

Karabacak K.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.81-96, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.81-96

Özet

Akademik koçluğun öğrencilerin derslerdeki ve sınavlardaki başarılarına olan etkisini belirlemeye yönelik olarak gerekleştirilen bu araştırma, deneysel bir çalışmadır. Araştırma 2009-2010 eğitim öğretim yılında Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 2009 ve 2010 Seviye Belirleme Sınavları ile 2008-2009 ve 2009-2010 eğitim öğretim yıllarına ait öğrencilere öğretim yılı içerisindeki derslerde uygulanan sözlü ve yazılı sınavlar, proje ve performans çalışmaları kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS Paker programına aktarılmış ve “t testi” (Paired-Samples t Test) ile analiz edilmiştir. Grubun ilk puanları ile son puanları arasındaki karşılaştırmada 0,05 anlamlık düzeyi dikkate alınmıştır. Sonuç olarak akademik koçluğun öğrencilerin başarıları üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Koç, Koçluk, Akademik Koçluk,