Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisi


Şahin H. , Ömeroğlu E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.233-248, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 25 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.233-248

Özet

Bu araştırma Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programının (PSGEP), anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan bir ilkokulun anasınıfında eğitim alan 40 çocuk oluşturmuştur. Anasınıfında sabah eğitim alan 20 çocuk kontrol, öğleden sonra eğitim alan 20 çocuk da deney grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Genel Bilgi Formu, Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan PSGEP, deney grubunda yer alan çocuklara on iki hafta boyunca haftada üç gün uygulanmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, PSGEP alan deney grubundaki çocukların problem çözme becerilerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, problem çözme becerilerini destekleyen eğitim programları çocukların problem çözme becerilerini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir.