The Social Work Perception Of Primary SchoolTeachers And School Social Work


Creative Commons License

Artan T. , Işık Z.

Turkish Journal of Applied Social Work, cilt.2, sa.2, ss.62-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Applied Social Work
  • Sayfa Sayıları: ss.62-83

Özet

Bu araştırma, okul çağı çocuklarında artan sorunlara yönelik okul sosyal hizmetinin önemini vurgulamak, öğrencilerle yakın ilişkide bulunan ilköğretim öğretmenlerinin okullarda karşılaşılan sosyal sorunlara yönelik görüş ve tutumlarını ortaya koymak, ilköğretim öğretmenlerinin sosyal hizmet algılarının nasıl olduğunu tespit etmek ve sürdürülebilir bir okul sosyal hizmetinin sunulmasına akademik katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Küçükçekmece İlçesinde farklı sosyo-ekonomik seviyedeki semt okullarında görevli 180 ilköğretim öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu ile öğretmenlerin sosyo-demografik, eğitim ve meslek bilgileri, okullardaki sosyal sorunlara yönelik görüş ve tutumları, sosyal hizmet algıları ve hem sorunların çözümü hem de okul sosyal hizmetine yönelik görüş ve önerileri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda okullarda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik mevcut psiko-sosyal desteğin nicelik ve nitelik bakımından yetersizliği ortaya konmuştur. Ayrıca öğretmenlerin; sosyal hizmet mesleğine yönelik bilgilerinin, mesleğin amaç ve kapsamı doğrultusunda değerlendirildiğinde yetersiz olduğu, fakat çoğunlukla sosyal hizmet algılarının olumlu yönde olduğu ve okuldaki sorunların çözümü noktasında okul sosyal hizmetini ihtiyaç olarak gördükleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet Algısı, Öğrenci Sorunları, Okul Sosyal Hizmeti