Ürolog veya jinekolog tarafından yapılması kadınlarda laparoskopik sakrokolopopeksi sonuçlarını etkiler mi?


Creative Commons License

Demirdağ Ç. , Çitgez S. , Öncül M.

2. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 16 February 2019, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10

Abstract

AMAÇ: Ürolog ve jinekolog tarafından laparoskopik sakrokolpopeksi (LSK) uygulanan kadınların operasyon sonuçlarını karşılaştırma amaçlandı.

METOD: Toplamda 37’si ürolog (Grup 1) ve 33’ü jinekolog (Grup 2) tarafından uygulanan, toplamda 70 kadına LSK yapıldı. Hastaların tümü semptomatik pelvik organ prolapsusu (POP) ile başvurmuştu. Hastaların tümünde Baden-Walker sınıflamasına göre 3 veya 4. Derecede POP mevcuttu. İstatistiksel analizler Mann-Whitney U testi ve Fisher’in kesinlik testi kullanılarak SPSS versiyon 20.0 ile yapıldı.

BULGULAR: Ortalama takip süresi Grup 1 ve Grup 2 için sırasıyla 27,3 (12-48) ve 26,8 (12-48) ay olarak tespit edildi (p=0.59). Ortalama tahmini kan kaybı ve hastanede kalış süresi her iki grupta da benzerdi. Grup 1 ve 2 için sırasıyla 5 ve 4 hastaya eş zamanlı anti-inkontinans cerrahisi uygulandı (p = 0.78). Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 3 ve 2 hastada uterus korumalı LSK yapıldı. Başarı oranları; Grup 1 için %94,6 ve Grup 2 için %93,9 (p=0.86). Komplikasyon oranları bakımından her iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı (p> 0.05).

SONUÇ: Jinekolog veya ürolog tarafından yapılması, LSK ameliyatının sonuçlarını etkilememektedir. Çalışmamızda, her iki grupta da benzer başarı ve komplikasyon oranları tespit edildi.