Biga Yarımadası’nda (KB Anadolu) Geç Kretase-Orta Eosen yaşlı olistostromal pelajik birimler; Balıkkaya formasyonu


Akgündüz S. , Özkar Öngen İ.

Bulletin Of The Mineral Research and Exploration, ss.1-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.19111/bulletinofmre.719876
  • Dergi Adı: Bulletin Of The Mineral Research and Exploration
  • Sayfa Sayıları: ss.1-32

Özet

Balıkkaya formasyonu; Biga Yarımadası (KB Anadolu)’nda Biga Kasabası’nın batısı, güneyi ve güneybatısında yüzeyleyen, değişken boyutlarda Geç Jura-Erken Kretase yaşlı kireçtaşı (Bilecik Kireçtaşı) blokları ile Triyas yaşlı Karakaya Karmaşığı’na ait bloklar içeren, bordo renkli çamurtaşı, silttaşı ve pelajik kireçtaşı matriksli olistostromal birimlerden oluşur. Yaşı ve çökelme ortamı tartışmalı olan Balıkkaya formasyonunun matriksi Geç Kretase (Maastrihtiyen) yaşlı Abathomphalus mayaroensis (Bolli), Abathomphalus sp., Rosita fornicata (Plummer), Globotruncanidae, erken Paleosen (Daniyen) yaşlı Morozovella pseudobulloides (Plummer), geç Paleosen (Tanesiyen) yaşlı Morozovella velascoensis (Bolli), erken Eosen yaşlı Acarinina pentacamarata (Subbotina), orta Eosen yaşlı Turborotalia frontosa (Subbotina), Turborotalia cerroazulensis (Cole), Orbulinoides beckmanni (Saito), Hantkenina sp. gibi pelajik foraminiferlerini içerir. Ayrıca Balıkkaya formasyonunun stratigrafik olarak tabana yakın kesimlerinden en üst seviyesine kadar her düzeyinde derin denizel ortamı temsil eden Radiolaria’lar bulunmaktadır. Balıkkaya formasyonundan elde edilen bu paleontolojik, litolojik ve sedimentolojik veriler; Balıkkaya formasyonunun Geç Kretase’den erken-orta Eosen’e kadar süren tektonizma denetimindeki derin denizel bir ortamda geliştiğini göstermektedir. Bu pelajik istif; Geç Kretase-orta Eosen zaman aralığında; Biga Yarımadası’nda gerilmeli tektonik rejimin varlığını ve Trakya Havzası’nın güneydoğu kenarı boyunca gelişen fay aktivitesini işaret etmektedir.     

Balıkkaya formation consists of olistostromal units with a burgundy coloured mudstone, siltstone and pelagic limestone matrix containing various sizes of Late Jurassic-Early Cretaceous limestone (Bilecik Limestone) blocks and Triassic Karakaya Complex blocks, which crop out in the west, south and southwest of Biga Town in Biga Peninsula (NW Anatolia). The matrix of Balıkkaya formation, of which age and sedimentary environment are controversial, contains Late Cretaceous (Maastrichtian) Abathomphalus mayaroensis (Bolli), Abathomphalus sp., Rosita fornicata (Plummer), Globotruncanidae, early Paleocene (Danian) Morozovella pseudobulloides (Plummer), late Paleocene (Thanetian) Morozovella velascoensis (Bolli), early Eocene Acarinina pentacamarata (Subbotina), middle Eocene Turborotalia frontosa (Subbotina), Turborotalia cerroazulensis (Cole), Orbulinoides beckmanni (Saito), Hantkenina sp. pelagic foraminifera and Radiolaria fossils representing the deep marine environment. These paleontological, lithological and sedimentological data obtained from Balıkkaya formation show that Balıkkaya formation developed in a deep marine environment under tectonic control starting from Late Cretaceous and ending in early-middle Eocene. This pelagic unit indicates the presence of a extensional tectonic regime on the Biga Peninsula and the fault activity along the southeastern edge of the Thrace Basin in the Late Cretaceous-middle Eocene time interval.