Breast Self-Examination Knowledge and Practice Level of Female Health Care Professionals Who Work in Istanbul


GENÇTÜRK N.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.2, ss.209-216, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.209-216

Özet

Özet Amaç : Bu araştırma devlet hastanesinde çalışan kadın sağlık profesyonellerinin Kendi Kendine Meme Muayanesi (KKMM) ile ilgili bilgilerini ve uygulamalarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Materyal ve Metod : Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmaya istekli ve 9 Temmuz – 17 Eylül 2009 tarihlerinde hastanede görevli olan 76 kadın sağlık profesyoneli oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgiler doğrultusunda geliştirilen bir anket formu ile toplandı. Katılım tamamen gönüllülük ilkesine dayalıydı ve anket katılımcıların kendileri tarafından dolduruldu. Verilerin değerlendirilmesinde bilgisayar ortamından yararlanıldı.Bulgular : Araştırmada katılımcıların %86.8’inin KKMM yapmasını bildiği ve %19.7’sinin düzenli her ay KKMM yaptığı belirlendi. Ayrıca katılımcıların %32.9 ile %60.5 arasında kendi kendine meme muayenesinde araştırılması gereken belirti ve bulguları bildiği, %30.3 ile %77.6 arasında KKMM yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları bildiği saptandı. Sonuç : Araştırma sonucunda kadın sağlık profesyonellerinin çoğunun KKMM’yi teorik olarak bildiği, fakat çok azının düzenli ve etkin olarak yaptığı ve katılımcıların orta düzeyde KKMM’de araştırılması gereken belirti ve bulguları bildiği saptandı. Anahtar Kelimeler : Meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, erken kanser teşhisi
Abstract Objective : This descriptive study conducted in a state hospital to understand female health care professionals’ knowledge and practice level of Breast Self-Examination (BSE). Materials and Methods: Study sample was 76 voluntary women working in the hospital from July 9th to September 17th in 2009. Data of the study has been collected using a questionnaire developed by the researcher according to the literature. The participation was totally on the basis of voluntariness and the questionnaire has been filled up by the participants themselves. Evaluation of the data was done with computer. Results: Study found the 86.8% of them know how to perform BSE; 19.7% were doing it periodically each month. Signs and symptoms to observe through it were known between 32.9% - 60.5% and the awareness about the important points of it was between 30.3% - 77.6%. Conclusion : Research data analysis showed they know theoretically how to practice it but few performing it periodically and effectively and they have medium knowledge about what signs and symptoms to observe through breast self-examination. Key words: Breast cancer, breast self-examination, early cancer diagnosis