Derinin primer T hücreli lenfomaları


ENGİN B. , Kutlubay Z., ÜSTÜNBAŞ UZUNÇAKMAK T. K. , TÜZÜN Y.

DERMATOZ, cilt.2, ss.29-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: DERMATOZ
  • Sayfa Sayıları: ss.29-32

Özet

ÖZET

Derinin Primer B Hücreli Lenfomaları

Derinin primer B hücreli lenfomaları, deri dışında hastalık olmaksızın yalnız deri tutulumu ile seyreden malign lenfomaların bir alt grubudur. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte kronik antijenik uyarı, genetik translokasyonlar, Epstein- Barr Virus (EBV) veya Borrelia gibi infeksiyonlar, metotreksat gibi immun disregulasyona neden olabilen ajanlar etyolojide suçlanmaktadır. Kesin tanı histopatolojik, immunfenotiplendirme ve sitogenetik incelemelerle konulur. Tedavide lezyon sayısı, lokalizasyonu, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu önemlidir. En sık kullanılan yöntemler radyoterapi, cerrahi eksizyon ve sistemik tekli /çoklu kemoterapiler şeklindedir.