ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ BİREYLER İÇİN FARKLILAŞTIRILMIŞ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANABİLECEK ÖĞRETİM STRATEJİLERİ


Atalay Z. Ö.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.339-358, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.339-358

Özet

Üstün zekâlı ve yetenekli bireyler eğitim hayatları boyunca; sahip oldukları bilişsel ve duyuşsal farklılıkları ve karakteristik özelliklerine yönelik ihtiyaçları destekleyen öğretim yaklaşımlarına gereksinim duyarlar.
Sosyal bilgiler dersi; 
üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi açısından ileri düzeyde karmaşık ve kapasitelerine uygun seçenekler geliştirebilmesi, farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına oldukça uygun bir ders olması nedeniyle dikkat çekicidir. Günümüz dünyasında hızla yaşanan değişimlere ayak uydurabilecek, öğrenci gereksinimlerine cevap verebilecek öğretim programlarına, bilgi ve beceri gelişimlerinin yanında kendi kendilerine yeterli, yeni fikirlerin üretimine katkıda bulunabilecek düzeyde yaratıcı düşünen, otonom öğrenen bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadırBu çalışmanın amacıüstün zekâlı ve yetenekli bireylere sınıf ortamlarında kapasitelerini kullanabilme fırsatları yaratabilmek adına, farklılaştırılmış sosyal bilgiler dersi öğretimi konusunda faydalı olabilecek uygulamalar hakkında alan yazından önemli örneklerin verilmesi, en iyi uygulamaları hangi bileşenlerin meydana getirdiğini tartışarak, uygulamaları destekleyen ve zorlaştıran ipuçlarının tanımlanmasıdır. Anahtar Kelimeler: Üstün zekâ ve yetenek, sosyal bilgiler öğretimi, farklılaştırma, öğretim stratejileri.

Gifted and talented individuals require instructional approaches that recognize and attempt to satisfy their needs resulting from different viewpoints and characteristics of theirs- which, in turn, are brought about by their cognitive and affective differences- as well as recognizing and encouraging different viewpoints.

Social sciences instruction stands out among others in that it is complicated enough to capture the attention of gifted and talented individuals, it can generate alternatives in accordance with their capacities which can attract students with varying capacities. The rapid changes in our modern world call for a curriculum that can meet the requirements of students and catch up with developments; in addition, these changes require individuals to be not only receptive to certain skills and knowledge but also independent, self-efficient, and able to contribute to the generation of new information and think critically.

The purpose of the present study is to collect evidence of strategies for differentiated social sciences instruction, which can enable gifted and talented individuals to use their capacities in the classroom, to present sample strategies, to discuss what components constitute best strategies, and to play a supportive role in defining their drawbacks through clues. Keywords: Gifted and talented, social sciences instruction, differentiation, instructional strategies