Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi: Okul Müdürü Ve Öğretmenlerin Bakış Açısına Dayalı Bir Durum Çalışması


Balıkçı A. , Yılmaz E., Yıldırım R.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.10, sa.19, ss.154-176, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama
  • Sayfa Sayıları: ss.154-176

Özet

Örgütler açısından performansların ortaya konulması önemli bir husustur. Örgütün

varlığını devam ettirmesi örgüt çalışanlarının performans düzeylerinin anlaşılmasına

bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen performans değerlendirme sistemini okul müdürü

ve öğretmenlerin bakış açılarından anlamaktır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ve

durum çalışması deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden

maksimum çeşitlilik ve zincirleme nitel durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın

katılımcılarını toplam 9 eğitimci oluşturmuştur. Verilerin analizinde ise betimsel analiz

tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların değerlendirmeye önem verdikleri

ortaya çıkmıştır. Performans değerlendirmede insani ve evrensel değerleri dikkate aldıkları

anlaşılmaktadır. Mevcut performans değerlendirme sisteminin olumsuz etkileri vardır.

Yapının belli bir sürecin dikkate alarak çalışana destek verecek şekilde düzenlenmesi

gerekmektedir. Araştırmanın son bölümünde elde edilen sonuçlardan hareketle önerilere yer

verilmiştir.