Kas ve Tonus Fizyolojisi


Akyol S.

Spastisite, Murat Hancı,Belgin Erhan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.17-34, 2011

  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.17-34
  • Editörler: Murat Hancı,Belgin Erhan, Editör

Özet

Vücutta bulunan kas hücrelernde, hareket oluş-
turmak çn kmyasal enerjy kullanablme ye-
teneğ oldukça fazladır. Organzmanın dış ve
ç ortamındak değşklklere karşı reaksyonu,
duruma göre gereken kasları harekete geçrmek-
le kendn gösterr. Sherrngtonun dedğ gb
beynden gelen snr yollarından herhang br-
s takp edlrse, drekt ve ndrekt olarak kasa
ulaştığı lür. Vücutta skelet sstemnn ve ç
organların hareketlern sağlamakla görevl olan
kas sstem, genellkle yapılan şn çeşdne göre,
skelet kasları (vücudun % 40’ı), kalp kası ve düz
kaslar (% 5 -10 kadarı) olmak üzere 3 tpe ay-
rılırlar. Bu kas tplernde aynı kasılma prensp-
ler geçerl olmakla brlkte bazı yönler farklı-
lık göstermektedr. Bu kasların ortak özellkler
kontraktlte (kasılablme), ekstablte (uyarıla-
blme), estensblte (uzayablme-gerleblme),
elastste (normal boyuna döneblme) dr. Kas
hücreler snr hücreler gb elektrksel, km-
yasal ve mekank uyarılablme özellklerne
sahptr. Uyarıldıklarında, hücre zarı boyunca
lerleyen aksyon potansyeller oluştururlar ve
kmyasal enerjy mekank enerjye çevren özel-
leşmş hücrelerdr. Bu hücreler ATP’dek enerjy
kullanarak güç oluşturur ve ş yaparlar (3).