CEVİZLİK HİDROELEKTRİK SANTARLİ HAKKINDA RAPOR


GÜNEŞ Y.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, ss.10, İstanbul, 2018

  • Yayın Türü: Bilirkişi Raporu / Bilirkişi Raporu
  • Basım Tarihi: 2018
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Rize İli, Kalkandere İlçesi, Soğuksu Köyü sınırları içerisinde inşa edilen “ Cevizlik Hidro Elektrik Santraline” ilişkin 69.881m2'lik şalt sahası alanının TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmaması üzerine, şalt sahası yapılması için yeni belirlenen 16.638m2'lik orman arazisinin ek izinle ilgili şirkete tahsisine karar verilmiştir. Bu gelişmeler üzerine, davacı taraf Çevre ve Orman Bakanlığı (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı'nın 05.05.2009 günlü Bakanlık oluru taşıyan, 169 sayılı işleminin iptalini istemiştir. Rize İdare Mahkemesinde görülen dava neticesinde Davacı tarafın talebi reddedilmiştir. Bu ret kararı Danıştay tarafından da onanmıştır. Davacı taraf, bu defa Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 25.02.2016 tarih ve 201312552 sayılı kararında, Anayasanın 17. maddesine atıfta bulunarak, “Kişilerin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği, bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar olduğu" sonucuna hükmetmiştir. Bu karar doğrultusunda, Yerel Mahkemede yeniden yargılama başlatılmıştır.