Terkedilmiş katı atık sahalarının neden olduğu yer altı suyu kirlenmesini belirlemede jeoelektrik ve hidrokimya yöntemlerinin kullanılması


KAYABALI K., YÜKSEL F. A. , YEKEN T.

5l.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 16 - 20 February 1998, pp.48-49

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.48-49

Abstract

Use of the geoelectric and hydrochemical methods to determine groundwater contamination caused by solid waste disposal sites

Solid waste disposal sites have many impacts on the environment one of which is the groundwater contamination. Clean-up of contaminated aquifers is a long lasting and expensive procedure. Solid waste disposal sites continue to produce leachatefor decades after closure. In order to investigate the groundwater contamination by solid waste disposal sites using the hydrochemical and geophysical methods, Halkalı (Istanbul-Türkiye) solid waste disposal site which was closed in 1994 was selected. Halkalı disposal site lies on a ridge between two valleys filled with alluvium, A total of 6 boreholes were drilled on wo lines accross the Menekge valley adjacent to the Halkalı site. Groundwater samples collected from these holes were tested for various contaminant parameters. The results indicate that TDS and chloride concentrations decrease in the horizontal distance away from, the waste site whereas they increase with depth. Vertical electrical soundings carried out at 12 locations yield high resistivity values at the upstream part of Menekşe valley while low values were obtained from the locations nearby the leachate seepage points. Two contamination plumes were detected based on the results qf geophysical survey, A. comparison made between the results of chemical analyses on water samples and the resistvity values for the corresponding sampling depths did not yield a meaningful correlation. It is attributed largely to nature of the resistivity method itself

Katı atık depolama sahalarının çevre üzerine olan en önemli etkilerinden biri yeraltısuyu. kirlenmesidir. Yeraltısulannın kirlenmesi çok kolay, temizlenmesi ise uzun zaman gerektiren ve pahalı bir işlemdir. Katı atık depolama .sahaları kapandıktan uzun bir süre sonra daha kirli sızıntı suyu üretmeye devam ederler. Katı atık depolama sahalarının neden olduğu yeraltısuyu kirlenmesini hidrokimya ve jeofizik yöntemlerle araştırmak amacıyla Halkalı (istanbul) katı atık depolama alanı uygulama yeri olarak seçilmiştir. 1994 yılında depolanmasına son verilen atık sahası iki yanı alüvyonla dolu vadilerle çevrili olan uzunca bir sırt üzerinde yeralır. Katı atık sahasına doğudan komşu olan Menekşe vadisinde sızıntı suyu çıkış yerine komşu alanda vadiyi enine kesen iki hat boyunca sondajlar yapılmış; bu kuyularda değişik derinliklerden yeraltısuyu örnekleri toplanmıştır. Örnekler üzerinde yapılan kimyasal analiz sonuçlarına göre bir kirlenme napının varlığı sözkonusudur. Özellikle TDS ve klorir konsantrasyon dağılımları katı atık sahasından yatay yönde uzaklaştıkça azalmakta; düşey yönde ise artmaktadır. On iki lokasyonda yapılan Düşey Elektrik Sondajlar kirlenmenin olmadığı yerde yüksek, özdirenç değerleri verirken; sızıntı suyu çıkış noktalarına yakın hatlar boyunca oldukça düşük özdirenç değerleri vermiştir. Jeoelektrik. özdirenç praspeksiyon sonuçlarından elde edilen verilere göre iki değişik kirlenme napının varlığı sözkonusudur. Hidrokimya ve jeoelektrik sonuçlarının korelasyonundan dikkate değer olumlu bir sonuç elde edilememiştir. Bunda rol oynayan faktör ise rezistivite yönteminin düşey yönde kısa mesafedeki konsantrasyon 'değişimlerini duyarlı bir şekilde ortaya koyamamasıdır.