XRCC3 THR241MET GEN POLİMORFİZMLERİNİN ENDOMETRİUM KANSERİ İLE İLİŞKİSİ, Sözen Ş., Gökçe H., İyibozkurt A. C.


Çinçin Z. B. , Özdemircan A. , Çakmakoğlu B.

II.DETAE GÜNLERİ, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.98

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.98

Özet

Endometrium kanseri özellikle yaşlı, postmenopozal kadınların hastalığı olup, uterus kanserleri içinde en yaygın gözlenen türü oluşturmaktadır. Oksidatif stresin, endometrium kanseri patofizyolojisinde potansiyel faktör olduğu ileri sürülmektedir. Oksidatif stres sonucu DNA'da oluşan hasarların onarımı için en önemli yol bez eksizyon tamiridir. Yapılan çalışmalarda DNA tamir genlerindeki polimorfizmlerin kanser risk üzerine önemli etkileri olduğu düşünülmektedir.

Calişmamızda, DNA tamir genlerinden XRCC3 Thr241Met polimorfizmi ve endometrium kanseri arasındaki ilişki araştırmayı amaçladık. 104 endometrium kanserli hasta, 158 sağlıklı kontol grubunda YRCC3 Thr241Met polimorfizmlerinin dağılımı PCR-RFLP analizi kullanılarak karşılaştırıldı. XRCC3 genotiplerinin dağılımı kontrol grubunda; Thr/Thr % 19.0, Met/Met % 8.2, Thr/Met % 72.8 ken, hasta grubunda; Thr/Thr % 4.8, Met/Met % 14.4, Thr/Met % 80.8 olarak gözlenmiştir (p=0.002). YRCC3 Met/Met genotipinin endometrium kanseri gelişimde etkili oldiuğu izlenimi edinilmiştir.