Development and Implementation of the Professional Interest Scale


Creative Commons License

Kaysi F.

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.35-43, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Üniversite Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.35-43

Abstract

Professional interest of individuals can affect university selection. The purpose of this study is the investigation of professional interest levels of university students and graduates. The study was carried out with quantitative techniques. Professional Interest Scale was developed and implemented to collect data in the study. The scale consists of four dimensions and 19 items. During the implementation phase of the scale, 296 participants were included in the study. In the study, the participants’ professional interests were at high level. It is understood that they prioritize their professional interests in university selection. In addition, it has been determined that experiences are effective in creating professional interest in individuals. It was concluded that professional interest is reflected after graduation regardless of age and professional program. Among the suggestions of the study are observing the change in the professional interest levels of the students by ensuring that the scale is implemented at different times.

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri programı tercih etme nedenleri arasında, ilgili programa yönelik ilgileri etkili olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki ilgi düzeylerini belirlemektir. Çalışma nicel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verileri elde etmek amacıyla Mesleki İlgi Ölçeği geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi boyutunda 254 katılımcı yer almıştır. Ölçek dört boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin uygulanması aşamasında 296 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada katılımcıların mesleki ilgilerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite tercihlerinde mesleki ilgilerini ön planda tuttukları anlaşılmaktadır. Ayrıca bireylerdeki mesleki ilginin oluşmasında yaşantıların etkili olduğu belirlenmiştir. Mesleki ilginin yaşa ve programa bağlı olmadan mezuniyet sonrasına da yansıdığı sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın önerileri arasında, ölçeğin farklı zamanlarda uygulanması ile öğrencilerin mesleki ilgi düzeylerindeki değişimin gözlenmesi yer almaktadır.