Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Artan T. , Irmak H. S.

Journal of Current Researches on Health Sector, cilt.7, ss.117-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Journal of Current Researches on Health Sector
  • Sayfa Sayısı: ss.117-132

Özet

Son yıllarda hızla artan yaşlı nüfusa bağlı olarak yaşlı bakımı toplumsal bir sorun olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye'de son yıllarda yaşlılara yönelik sosyal hizmet modelleri arasında yer alan huzurevlerine duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu çalışmanın amacı, huzurevinde kalan yaşlıların yakınlarının huzurevlerine ilişkin bakış açılarını ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sultangazi Huzurevi ve Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi’nde yaşayan 65 yaş ve üzeri 100 yaşlının yakını oluşturmaktadır. Yaşlı yakınlarına “Yaşlı Yakınları İle Görüşme Formu” uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yaşlıları huzurevinde kalmaya başlamadan önce huzurevi ile ilgili olumsuz görüşe sahip (n=75) yaşlı yakınlarının neredeyse tamamının görüşlerinin olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Yaşlı yakınları; yaşlıların bakım sorumluluğunun hangi kişi/kuruma ait olması gerektiğine ilişkin soruya verdikleri yanıta göre 3 grupta incelediğinde, yaşlı yakınlarının %58'si yaşlılara” huzurevleri aracılığıyla devletin”, %25'i “çocuklarının”, %17'si “kendi evlerinde” bakılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yaşlı yakınlarının huzurevlerine yönelik olumlu tutumlarında, yaşlılarının huzurevinde yaşamaya başlaması ile huzurevleri ile ilgili doğru bilgi sahibi olmalarının rol oynadığı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: sosyal Hizmet, gerontoloji, toplumsal değişme, aile, huzurevi.