Fiziksel Etkileşimli Eğitsel Oyun Tasarımı: Besinler Konusu Örneği


YILMAZ Ö. , MUTLU BAYRAKTAR D.

International Educational Technology Symposium – IETS-2017, Sivas, Türkiye, 27 - 28 October 2017, cilt.1, no.1, ss.127-128

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.127-128

Özet

Bu çalışma oyun-tabanlı öğretim yöntemini temel alarak fiziksel etkileşimli oyun tasarlamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında fiziksel etkileşimli (fare ve klavyeye bağlı olmadan oynanabilen) bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyun senaryosu ilköğretim 5. Sınıf Fen Bilimleri müfredatı 1. ünitesinde yer alan Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesi, Besinler ve Özellikleri konusu temel alınarak üretilmiştir. 2016 yılında geliştirilen ve oyun-tabanlı öğretim temelinde fiziksel etkileşime (Kinect) dayanan oyun, çocuklara besinlerin vücuttaki etkilerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Oyunun tasarımında oyun motorlarından birisi olan Unity 3D oyun motoru kullanılmıştır. Oyun, Unity 3D’de üç boyutlu olarak tasarlanmış ve yazılım dili olarak C# kullanılmıştır. Tasarım tabanlı araştırma yöntemine dayalı olarak yürütülen süreç sonunda, konunun kazanımlarını vermeyi amaçlayan bir eğitsel oyun tasarımı geliştirilmiştir. Süreçte öğretmenlerden öğrenci ihtiyaçları ve öğretim amaçları konusunda dönütler alınarak tasarıma yansıtılmıştır. Çocukların oyuna ilişkin tercihlerini belirlemek amacıyla katılımcı gözlem süreci ve tasarım tabanlı araştırma deseni birlikte işe koşulmuştur. Araştırmacılar tarafından saha notları tutulmuş ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın pilot uygulamasında, oyun 9 öğrenciye oynatılmış, elde edilen sonuçlara göre çocukların bedensel hareketlerini kullanarak oyun alanı ile doğrudan etkileşime geçtiği oyunda motivasyonlarının ve oyuna karşı ilgilerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Oyun içerisindeki kullanılan kavram ve görsellerle ilgili öğretmenlerden gelen dönütler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Etkileşimli Oyun, Eğitsel Oyun, Oyun Tasarımı.

This study aims to design a physically interactive game based on the game-based teaching method. A physically interactive computer game (which can be played without mouse and keyboard) was developed within the scope of the study. The game scenario was developed based on ‘Nutrients and Their Functions’ topic of the Unit ‘Let’s Solve the Puzzle of Our Body’ which is found in Unit 1 of primary school 5th grade Science curriculum. The game which was developed in 2016 and is based on physical interaction (Kinect) on the basis of game-based teaching aims to teach children the effects of nutrients on their body. One of the game engines, Unity 3D, was used in the design of the game. The game was designed as three-dimensional in Unity 3D and C# was used as software language. At the end of the process based on design-based search methodology, design of an educational game whose goal is to give the achievements of the topic was developed. In the process, feedbacks have been obtained from the instructors about their teaching objectives and student needs and these feedbacks were represented in the design. Participant observation process and design-based search model have been implemented together to determine the children's preferences for the game. Field notes were taken by the researchers and interviews with the instructors were performed. In the pilot application of the study, nine students played the game and it was observed, according to the results, that their motivation and interest for the game were high when the students directly interacted with playground using their physical movements. The feedbacks of the instructors related to the concepts and visuals used in the game have been evaluated.

Key words: Physical Interactive Game, Educational Game, Game Design.