Kozmetik Sanayisinde Göz Makyaj Müstahzarları Üretimi Dış Ticaretinin İncelenmesi


Creative Commons License

Avunduk Z. B. , Torun M.

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.36-47, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.36-47

Özet

Günümüzde insan hayatının vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer alan kozmetik ürünler, çok çeşitli ve zengin ürün gruplarıyla tüketicilere hitap eden ve dünyada önemli bir pazara sahip olan bir sanayidir. Kozmetik sanayi, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırmasına göre (Standard International Trade Classification-SITC) yedi alt kategoride ele alınmaktadır. Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Centre-ITC)’nin verilerine göre, dünya genelinde, söz konusu yedi kategori arasında en çok ithalat ve ihracatı yapılan ürün grubu, güzellik ve makyaj müstahzarları olmuştur. Bu çalışmada, güzellik makyaj müstahzarları kategorisinde yer alan “göz makyaj müstahzarları” kalemi araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Kozmetik sanayi ve örneklem olarak seçilen ürün grubu, üretim ekonomisi açısından değerlendirilmiş ve dış ticaret verileriyle analiz edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ITC’nin verilerinden yararlanılarak, dünya ülkeleri ve Türkiye’nin dış ticareti yıllar itibariyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda yapılan değerlendirmeler ışığında, araştırmacılara ve uygulayıcılara Türk kozmetik sanayi ile ilgili öneriler sunulmuştur. Kabul: 06 Mayıs 2020 Anahtar Kelimeler: Kozmetik Sanayi, Üretim Yönetimi, Göz Makyaj Müstahzarları, Dış Ticaret, Ekonomi. 

Cosmetic products industry which is among the indispensable needs of human life, with a wide variety and rich product groups that appeal to consumers and has an important market in today’s our modern world. The cosmetic industry is classified into seven sub-categories according to the Standard International Trade Classification (SITC). Based upon the data of the International Trade Center (ITC), among seven categories, the most exported and imported product group was beauty and makeup preparations. In this study, “eye make-up preparations” which is in the category of beauty make-up preparations, is selected as the sample of the research. The cosmetics industry and the product group as selected for samples are evaluated in terms of production economics and analyzed together with foreign trade data. In line with this purpose, by making use of Turkish Statistical Institute’s and ITC’s data, Turkey’s and world countries’ foreign trade are evaluated by years. As a result of the study, in the light of the evaluations, suggestions are offered to researchers and practitioners about the Turkish cosmetics industry. Accepted 06 May 2020 Keywords: Cosmetic Industry, Production Management, Eye Makeup. Preparations, Foreign Trade, Economics.