Türkiye'nin Gençleri - İleri Analizler


Creative Commons License

Özdinç A. (Editor)

TGSP Yayınları, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: TGSP Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından 2018 yılında “Türkiye'nin Gençleri” adıyla bir saha araştırması yapıldı. Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 15-30 yaş grubundaki toplam 8000 genç ile görüşüldü. Çalışmanın hedefi Türkiye'deki gençleri anlamak, tanımak, onların sesine kulak vermek ve beklentilerine karşılık vermekti. Araştırmada gençlerin genel profili, değer yargıları, eğitim ve iş hayatına bakışı, kültür-sanat faaliyetlerine katılımı, sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri, STK'lardan beklentileri, bilgi edinme kaynakları, politik tutum belirlemelerine etki eden faktörler, boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, kendilerini nasıl tanımladıkları, ülkeleriyle ilişkileri ve ülkelerine ilişkin yargıları, bu yargıları belirleyen faktörlerin neler olduğu bilimsel verilerle ortaya konulmaktadır. Bu amaçla tasarlanan çalışma, aynı yılın Kasım ayında kamuoyuyla paylaşıldı. Elinizde gördüğünüz çalışma ise sahadan alınan verilerin “nasıl?”ını arayan bir ileri analiz çalışmasıdır. Alanında yetkin çok sayıda akademisyenin katkı verdiği çalışma; politika yapıcılara ve karar vericilere rehber niteliği taşımaktadır.