Evaluation of some streamwater quality parameters using with Principal Component Analysis (PCA) in mature Pinus sylvestris L. forest ecosystems


Creative Commons License

Yurtseven I.

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.17, ss.238-247, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.17475/kastorman.266098
  • Dergi Adı: KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY
  • Sayfa Sayısı: ss.238-247

Özet

Çalışmanın amacı: Bu çalışmanın ana amacı Oltu çayının indicator su kalitesi parametrelerini belirlemektir.
Çalışma alanı: Bu çalışma Erzurum ili sınırları içerisindeki Çoruh Nehrinin bir yan kolu olan Oltu Çayının üzerinde alınan 3 farklı deneme istasyonunda gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Yöntem: Araştırmada seçilmiş bazı akarsu su kalite parametreleri değerlendirilmiştir. 2003 ve 2008 yılları arasındaki 5 yıllık periyotta aylık değerlendirilen veri setine Pearson korelasyon analizi ve Temel Bileşenler Analizi (PCA) uygulanmıştır.
Sonuçlar Toplam varyansın %52’sini açıklayan 1. Temel bileşen özellikle Q, Ca2+, Mg2+, EC, Na+, Cl, SO42-, SAR ve B ile ilişkili bulunmuş ve bunlar akarsuyun mineral komponentleri olarak değerlendirilmiştir. Diğer temel bileşende ise ilişkili parameter bulunamamıştır.
Araştırma vurguları: Sonuçlar üzerinde sezonsal etkinin var olduğu açık biçimde görülebilmektedir. Araştırmada değerlendirilen akarsu yüksek sezonsallık etkisi altındadır ve çözünmüş anakayanın seyreltme (sulandırma) etkisi kış ve sonbahar mevsimlerine ait aylar ile birlikte artmaktadır.

Aim of study: The main purpose of this study is composed to determinations of indicator water quality parameters of Oltu stream.
Area of study: The research area has been conducted in 3 different sample points on Oltu stream which is on the borders of Oltu town in the city Erzurum.
Material and Methods: The data set used in the study is composed of some selected streamwater quality parameters. In the 5 year period between 2003 and 2008, Pearson correlation analysis, Principal Component Analysis (PCA) have been applied to the dataset which was composed of the monthly result of the measurement.
Main results: 1st principal component explains of 52% of the total variance and is highly participated by Q, Ca2+, Mg2+, EC, Na+, Cl-, SO42-, SAR and B and can be thus determined as a mineral component of the streamwater. On the other principle component, it was seen that there were no correlated parameters
Research highlights: Seasonal effect was determined by sampling period can clearly be seen on the result. The research streamwater was characterized a high seasonality and it was showed dilution process of dissolved bedrock increase with winter and fall months.