Landscape Design Criterias In Historical Religious Buildings: Example of Yavuz Sultan Selim Mosque


ERDÖNMEZ İ. M. , KART AKTAŞ N.

Istanbul Teknik Üniversitesi Proceedings Book, cilt.1, 2010 (Hakemsiz Dergi)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Istanbul Teknik Üniversitesi Proceedings Book

Özet

Camii ve külliye gibi bir ülkenin önemli kültür varlıklarından olan dini yapıların, diğer tüm tarihi yapılarda olduğu gibi inşa edildiği günden gerek çevre şartlarının etkisi gerekse geçirdiği müdahalelerin etkisi ile kendilerine özgü değerleri değişmiş, değiştirilmiş ve zarar görmüştür. Her ne kadar tarihi değere sahip bu tarz dini yapıların değerlerinin korunması ve sorunlarının çözülmesinde yeni yaklaşımlarla korumaya yönelik çalışmalar yapıldıysa da çevre ve bahçelerine karşı benzer hassasiyet gösterilmemiştir. Günümüzde dini yapıların bahçe ve peyzaj tasarımı konusundaki bu boşluk çok büyük hatalar yapılmasına neden olmakta, bu da sıradan ve tarihi yansıtmayan örneklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu konuda yapılması gereken bahçe restorasyonunun, bahçenin özgünlüğünü bozmadan geleceğe aktarılabilmesi doğrultusunda, analizinin ve değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Bu amaçla mevcut kültürel değerlerinin tanımlanması, tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu onarım ve müdahalelerin tartışılması, koruma ve sürekliliğe yönelik düzenleme önerileri getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma Yavuz Sultan Selim Külliyesi örneğinde tarihi dini yapıların sahip olduğu kültürel değerlerin korunmasına yönelik yapısal ve işlevsel sorunlarının ortaya konularak, mevcut yasal statü ve uluslararası korumacılık yaklaşım ve ölçütleri dikkate alınarak çözüm önerileri getirilmesine ilişkin bölümlerden oluşmaktadır.

Religious structures like mosques are among the essential cultural assets of a country and, just like the case with all other historical structures, their unique characteristics changed, were changed and damaged as a result of both the environmental conditions and the interventions they were subjected to since the date of their construction. Although there were some works of through new approaches to preserve the values of this kind of religious structures of historical value and to solve their problems, no similar sensitivity was shown for their landscape and gardens. Today, this gap in the garden and landscape design of the religious structures causes grave mistakes ending up with ordinary examples away from reflecting the history. What needs to be done on this matter is to conduct the analysis and evaluation of the garden restoration in order to pass it to future generations without damage its uniqueness. Therefore, it is necessary to define their current cultural values, discuss the repair and interventions throughout the history and offer suggestions for protection and continuity. This study, in the sample of Yavuz Sultan Selim Mosque, consists of sections for suggesting solution proposals by revealing the structural and functional problems behind the protection of the cultural values of the historical and religious structures and by taking into consideration the current legal status and the approaches and criteria of international protectionism.