KML vakalarında tanı amaçlı kullanılan sitogenetik ve moleküler genetik yöntemlerin karşılaştırılması.


KURU R. D. , HACIHANEFİOĞLU S., DEVİREN A. , ÇIRAKOĞLU A. , BUYRU A. N. , BAŞLAR Z.

XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2000

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye