Türkiye’de Kırsal Turizmin Sosyokültürel, Teknolojik, Ekonomik, Eğitimsel, Politik, Yasal, Ekolojik ve Demografik Açılardan Değerlendirilmesi (STEEPYED Analizi)


DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F., AVUNDUK Z. B.

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.177-194

  • Basıldığı Şehir: Düzce
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.177-194

Özet

Kırsal turizm, bireylerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olma amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri veya etkinliklere katılmalarıyla gerçekleşen alternatif bir turizm türüdür. Kırsal kalkınma ise; en genel tanımı itibariyle, kırsal kesimde yaşayanların insani yaşam koşullarına erişim olanaklarının artması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım oranının yükselmesi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve zenginliklerin kırsaldaki bireyin hayatına yansıması süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın en temel amacı Türkiye’de kırsal turizmin, kırsal kalkımadaki rolünün ne olduğunu tespit etmek ve “Kırsal turizmin farklı makro düzeydeki açılardan Tükiye’nin kırsal kalkınmasına katkıları nelerdir?” sorusuna cevap vermektir. Bu noktadan hareketle, araştırmayla ilgili yazın taraması yapılmış, konuyla ilgili belgeler ve raporlar incelenmiş, ilgili dernek ve vakıfların görüşleri STEEPYED analiziyle değerlendirilmiş ve kırsal turizmin sunabileceği fırsat ve tehditler ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Tükiye’deki kırsal turizm potansiyeli değerlendirilerek, ülke kalkınmasına katkılarının neler olabileceği tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma Politikaları, STEEPYED Analizi.