Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Creative Commons License

Kaya H., TURAN N. , Hasoğlu Ö., Güre Ö., Arslanova E., Elmas G.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.17-31, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.17-31

Özet

Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi belirleme ve tanımlama amacını taşımaktadır.

Araştırmanın evrenini, bir Hemşirelik Fakültesi’nde öğenim göen öğenciler, öneklemini ise tabakalırastgele önekleme yötemi ile belirlenen 238 öğenci oluşurdu. Kurumdan yazıı öğencilerden sölübilgilendirilmişonam alıdı Veriler, YapıandıımışSoru Formu, Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve İletişm Becerileri Ölçeği  ile toplandı Öğencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve İÖtoplam puan ortalamasıı 38.69±17.49 ve 104.00±19.26 olduğ göüdü Sosyal ağsitelerini kullanan öğencilerin, İÖ davranışal alt boyutunda istatistiksel açıan anlamlıbir fark saptandı(p<0.001). Araşımaya göe, öğencilerin iletişm becerileri orta düeydedir. Sosyal ağsitelerini öğenciler iletişm, kendini tanıma, eğtim amaçıkullanmaktadılar. Sosyal ağsitelerini etkin kullanan öğenciler, iletişm becerilerini davranışarıa yansıabilmektedirler.

The study is aimed to determine the relationship between the purpose of nursing students for using social network sites and their communication skills and to carry the identification.

The population of this study consists of students who are enrolled at a Faculty of Nursing, while sample group includes 238 students who were selected through the stratified random sampling method. Written informed consent was obtained from the institution. Verbal informed consent was obtained from the students. The data were collected through the Structured Questionnaire, the Scale of Aims of Use of Social Network Sites and Communication Skills Scale (CSS). It is seen that average total score of students in the Scale of Aims of Use of Social Network Sites and in the CSS was 38.69±17.49, and 104.00±19.26.A statistically significant difference was found in the behavioral subdimension of CSS (p<0.001). According the study, communication skills of the students are at a medium level. They use social network sites for the purpose of communication, introducing themselves, education. Students who actively use social network websites can reflect their communication skills on their behaviors.