Koruma altında yetişmiş bireylerin görüşleri doğrultusunda sporun yaşam becerilerine etkisi


Creative Commons License

Avcı P., Can H. C.

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, cilt.2, ss.10-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.10-17

Özet

Bu çalışma, Çocuk Esirgeme Kurumları’nda yetişen ve spor geçmişine sahip olan bireylerin görüşleri alınarak sporun yaşam becerilerini etkileme durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma modeli kapsamında fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile çalışma grubu belirlenmiştir ve bu çalışma yedi kişinin katılımıyla hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma verileri toplamda 2 tema ve 8 alt temadan oluşmuştur. Bunlar, spor ve yaşam becerilerine etki temaları ile spora başlama sebepleri, sporun kişisel önemi, sporun etkileri, zaman yönetimi, iletişim, takım çalışması, amaç belirleme ve kişisel etkiler alt temalarıdır. Bu araştırma, Çocuk Esirgeme Kurumları’nda büyüyen bireylerin gelişimi için sporun desteklenmesinin gerekliliği ve sporla edinilen değerlerin yaşam becerilerinin oluşumunu pozitif yönlü etkilemesi bakımından önemlidir. Sonuç olarak, literatürü destekler nitelikte, koruma altında yetişen bireylerin yaşam becerilerinde sporun etkili olduğu görülmektedir.

This study was carried out to reveal the circumstances that affect the life skills of sports by getting the opinions of individuals who grew up in Child Protection institutions and have a sports background. The pattern of phenomenology has been used within the scope of the qualitative research model. The research group was determined by the purpose full sampling method and this research it was prepared with the participation of seven people. The data obtained were analyzed according to content analysis. There search data consisted of 2 themes and 8 sub-themes in total. These are the themes of impact on sports and life skills and their reasons for starting sports, personal importance of sports, effects of sports, time management, communication, teamwork, goal setting, and personal effects. This research is important in terms of the necessary of supporting sports for the development of individuals growing up in Child Protection institutions and the positive impact of the values acquired through sports on the formation of life skills. As a result, it is seen that sport is effective in the life skills of individuals who grow up under protection, supporting the literature.