GENÇ BİREYLERİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ İNCELENMESİ


TÜKENMEZ A. , HOCAOĞLU M. , GÜLER C. , Şahin S.

International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.5, no.20, pp.942-947, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 20
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences
  • Page Numbers: pp.942-947

Abstract

The importance of social media is increasing in the digitalized world with the Industrial 4.0 revolution. Social media is regarded as the most important communication channel, by young people in particular. Brands that aim to communicate with young people also utilize social media extensively. In this context, the aim of this study is to investigate the attitudes of young individuals in social media, which is becoming more and more important. 93 female and 67 male; a total of 160 people who study at Istanbul University – Cerrahpasa, Faculty of Sports Sciences volunteered to participate in the study. ‘Sosyal Medya Tutum Olcegi’(Social Media Attitude Scale) which was developed by Otrar and Argin (2013) was used as the data collection tool. According to the analyses, while there were significant differences in gender, age and grade variables; no significant differences were found in other variables.

Endüstri 4.0 devrimi ile dijitalleşen dünyada sosyal medyanın önemi de artmaktadır. Özellikle genç bireylerin sosyal medyayı en önemli iletişim kanalı olarak görmektedirler. Genç bireylerle iletişim kurmak isteyen markalar da sosyal medyayı yoğun olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma ile, önemi giderek artan sosyal medyada, genç bireylerin tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 93 kadın, 67 erkek toplam 160 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Otrar ve Argın tarafından 2013 yılında geliştirilmiş olan ‘Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizi yapıldığında, cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerinde anlamlı bir fark bulunurken, bölüm değişkeninde  anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.