"The Theatre of The Oppressed in Women's Rights Education"


KUYUMCU F. N.

The modern society and Education konferansı / "Balkan Education and Science Congress -The Modern soiety and Education-2011" bildiri kitapçığındaki "The Theatre of The Oppressed in Women's Rights Education", 283-288 pp., Skopje - Macedonia,, Makedonya, 1 - 04 September 2011, ss.283-288

  • Basıldığı Ülke: Makedonya
  • Sayfa Sayısı: ss.283-288

Özet

 

 

KADIN HAKLARI EĞİTİMİ ve EZİLENLERİN TİYATROSU

ÖZET

Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesi için, hakların yazılı yasalarda yer alması, kişinin haklarının ne olduğunu bilmesi yetmez. Hatta haklar Anayasa ile güvence altın alınmış olsa da hak kullanmak, hak elde etmek ya da hak aramak alt yapı gerektiren kültür sorunudur. Bu sorun, özellikle ataerkil aile yapısına sahip bir toplumun üyeleri olarak kadınların haklarını kullanması söz konusu olduğunda çok daha çarpıcı

bir biçimde karşımıza çıkıyor. Günlük yaşam koşulları içinde bazen sorunları, baskıları öylesine içselleştiririz ki farkında olmadan onunla birlikte yaşamaya devam ederiz. Kadının içinde bulunduğu durumu değiştirme gücünü elde etmesi için, öncelikle durumunun farkına varması gerekir. İçinde bulunduğu durumu görmesi, incelemesi, değerlendirmesi ve baskıyla mücadele etmesi için Augusto Boal sahnenin bir laboratuar gibi kullanılmasını önerir. Ona göre sahne, seyircinin özne durumuna geçerek baskıyla baş etmenin yollarını deneyerek bulacağı bir alandır. Augusto Boal’in 70 li yıllarda Güney Amerika’da “Ezilenlerin Tiyatrosu “ (Theate of the Oppressed) adı altında geliştirdiği tekniklerinden biri olan “Forum Tiyatro” seyircisine bu fırsatı verir. Bu bildiri kapsamında genel hatlarıyla Forum Tiyatro hakkında bilgi verildikten sonra ne şekilde yararlanabileceğimiz konusu örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

 

 

THE THEATRE OF THE OPPRESSED IN WOMEN’S RIGHTS EDUCATION

Yrd.Doç. Dr. Nihal Kuyumcu

İstanbul ÜniversitesiHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

abstract

 

In order for a person to use their rights, it’s not enough just to have those rights written down as law and be aware of them. Further more, even if rights are secured by the Constitution using them, gaining them or claiming them is a cultural problem that requires a foundation. This issue is especially apparent in cases of women who are members of a society that has patriarchic family dynamics. Sometimes, during everyday life we internalize problems so much so that we continue our lives without even noticing them. In order for women to gain the power to change the situation that they are in, first they must be aware of it. Augusto Boal suggests using the stage as a laboratory for them to see the situation that they are in, to examine it, weight it and fight the oppression. According to him the stage is a place where the audience becomes the subject and tries out different ways to deal with oppression. “Forum Theatre”, which is a technique that Augusto Boal developed in the 70’s under the name of “Theatre of the Oppressed”, gives it’s audience this opportunity. After giving general information on “Forum Tiyatro” we will try to explain how we might use it to our advantage by giving examples.