Voltammetric Sensing of Bilirubin Based on Nafion/Electrochemically Reduced Graphene Oxide Composite Modified Glassy Carbon Electrode


Creative Commons License

Avan A. A. , Aydar S., Filik H.

CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.11, ss.96-103, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.2174/157341101102150223123009
  • Dergi Adı: CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY
  • Sayfa Sayısı: ss.96-103

Özet

Bilirubin (BR) ölçümünde kullanılan duyarlı bir kare dalga voltametrik sensör. geliştirilmiştir. Nafion-elektrokimyasal olarak indirgenmiş grafen oksit (NF / ER-GO) hibrit kompozit modifiye edilmiş konvansiyonel
camsı karbon elektrodu sensor olarak kullanılmıştır. NF / ER-GO'da bilirubinin voltametrik oksidasyon iletileri modifiye edilmiş GC elektrodu, destekleyici elektrolit olarak H2S04 içeren asetonda içinde incelendi.
NF / ER-GO hibrid modifiye edilmiş GC elektrodlarında BR'nin elektrokimyasal davranışı, elektrokimyasal empedans spektroskopisi, çevrimsel voltametri ve kare dalga voltametri (SWV). Oksidasyon NF / ER-GO modifiye edilmiş GC elektrotunda elde edilen BR'nin tepe akım tepkisi 3 kat daha yüksekti değiştirilmemiş GC elektrodununkinden daha yüksektir. Belirtilen koşullarda, BR için doğrusal kalibrasyon eğrisi iki iyi
lineer segmentler: birinci doğrusal segment 2.0 uM'den 20 uM'ye, ikinci doğrusal segment 70'e kadar yükselmiştir  Saptama limiti SWV kullanılarak 0.84 μM olarak hesaplandı. NF / ER-GO modifiye elektrotun askorbik asit ve ürik asit girişimi olmadan BR'yi belirlemek için uygulanabilirken, aynı zamanda iyi hassasiyet, seçicilik ve tekrarlanabilirlik oldukça iyi olduğu bulunmuştur. Son olarak, önerilen sensör, insanda serum bilirubini saptamak için başarıyla kullanılmıştır 

Abstract: A sensitive square wave voltammetric sensor for the quantification of bilirubin (BR) at the
Nafion-electrochemically reduced graphene oxide (NF/ER-GO) hybrid composite modified conventional
glassy carbon electrode was offered. The voltammetric oxidation conducts of bilirubin at the NF/ER-GO
modified GC electrode were examined in acetone containing H2SO4 as the supporting electrolyte. The
electrochemical conduct of BR on NF/ER-GO hybrid modified GC electrodes was explored by electrochemical
impedance spectroscopy, cyclic voltammetry and square-wave voltammetry (SWV). The oxidation
peak current response of BR achieved at the NF/ER-GO modified GC electrode was 3 times higher
than that of the unmodified GC electrode. At specified conditions, the linear calibration curve for BR showed two good
linear segments: the first linear segment increased from 2.0 μM to 20 μM and second linear segment increased up to 70
μM. The limit of detection was calculated as 0.84 μM using SWV. The results showed that the NF/ER-GO modified electrode
can be applied to determine BR without interference from ascorbic acid and uric acid, while ensuring good sensitivity,
selectivity, and reproducibility. Finally, the proposed sensor was successfully employed to detect bilirubin in human
serum samples.