KOLOREKTAL KANSERLERDE PALYATİF BAKIM


Sınmaz T. , Özbaş A.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.41-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.41-53

Özet

Tüm dünyada en fazla görülen üçüncü kanser türü olan kolorektal kanser, kanser nedenli ölümlerde ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda kanserin tanı ve tedavisindeki gelişmeler, tedavi edilemeyen son evre kolorektal kanserli hastaların yaşam sürelerinin uzamasını sağlamakla birlikte, tedaviye bağlı komplikasyonların ve yan etkilerin daha sık görülmesine yol açmaktadır. Günümüzde kronik kanser olarak tanımlanabilecek bu durumla yaşayan kolorektal kanserli hastalar ciddi semptomlarla karşılaşmakta ve bu durum palyatif bakıma olan gereksinimi de arttırmaktadır. Bu derlemenin amacı, kolorektal kanserli hastaların palyatif bakımı sırasında en sık görülen semptomların yönetiminde bütüncül hemşirelik bakımının sağlanabilmesi için literatür ışığında güncel yaklaşımların incelenmesidir. Etkili bir erken palyatif bakımın verilebilmesi için, hemşirelerin birey merkezli iyi bir semptom kontrolünü içeren erken palyatif bakımı içselleştirmeleri ve palyatif bakım hakkında güncel rehberler doğrultusunda eğitim almaları önerilebilir.