İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme


Creative Commons License

Yılmaz B. , Şahin N.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.84-95, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.34087/cbusbed.583933
  • Dergi Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.84-95

Özet

İnfertilite bireylerde/çiftlerde biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve etik açıdan birçok probleme sebep olmaktadır. Bir kriz durumu olan infertilite, sosyal izolasyona, damgalanmaya, evlilik ilişkilerinde bozulmaya, psikolojik sorunlara ve strese sebep olur. Strese sebep olan durum karşısında bazı baş etme yöntemlerinin kullanılması kabul görmüş bir tutumdur. Bu sebeple infertilite stresiyle baş etmede etkili baş etme yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu sistematik derlemede infertilite stresi ile baş etmede kullanılan bireysel baş etme yöntemlerini içeren çalışmaların sonuçlarını incelemek amaçlanmıştır. Sistematik derlemeye dâhil etme kriterleri; infertilite stresiyle bireysel baş etme yöntemlerini inceleyen çalışma olması, araştırma makalesi [nicel/nitel] olması, yayın dilinin İngilizce olması, son beş yılda yayınlanan araştırma olması, tam metnine ulaşılabilen ve derleme olmayan çalışma olmasıdır. Derlemeye dâhil etme kriterlerini sağlayan on altı çalışmanın dördü tanımlayıcı, sekizi kesitsel tanımlayıcı, biri ilişki arayıcı, biri nitel, biri ilişki arayıcı ve nitel, biri tanımlayıcı ve derinlemesine görüşme tasarım tipindedir. Çalışmalar incelendiğinde; infertil bireylerin stres ile başa çıkmada çeşitli baş etme yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. Din ve maneviyata yönelme, sosyal izolasyon, durumu yok sayma ve dikkati başka yöne çekme girişimlerinin en fazla kullanılan yöntemler olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık bakım vericileri infertil bireyleri/çiftleri bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmeli ve infertilite stresiyle baş etmelerine yardımcı olacak bir yaklaşımda olmalıdır.