Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması


SART G.

15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.878

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.878

Özet

O¨zet

U¨niversitelerin o¨zellikle son zamanlarda inovasyon ve teknoloji alanlarında yaptıkları yatırımların o¨neminin artması ile birlikte, satın inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlarda ve satın alımlarda daha stratejik bir yaklas¸ım ic¸inde olmaları gerekmektedir. U¨niversite bu¨tc¸elerindeki daralmalar ve azalmalar ise bu durumu kac¸ınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle, u¨niversite yo¨netimleri bu¨yu¨k veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netimi genel ihtiyac¸ların kars¸ılandıgˆı satın alımların kontrolu¨nu¨ sagˆlarken uzun vadeli getir getirecek stratejik inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımların yapılmasını da mu¨mku¨n kılabileceklerdir.

Bu nedenle bu aras¸tırmada, o¨zellikle Tu¨rkiye’de yer alan yu¨ksek o¨gˆretim kurumlarında inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlarda ve satın alımlarda bu¨yu¨k veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netiminin yapılabilmesini incelemektedir. Bunun ic¸in u¨niversite yo¨netiminde yer alan o¨nemli kis¸ilerin bu konudaki algılarını, tecru¨belerini, kars¸ılas¸tıkları sorunları ve o¨nerileri ele alınmıs¸tır. U¨niversite yo¨netiminde yer alan yo¨neticiler (12) o¨zellikle iki devlet u¨niversitesinden sec¸ilmis¸tir. Kendileri ile inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlar ve satın alımlar konusunda mu¨lakatlar yapıldı. Fenomenolojik aras¸tırma yo¨ntemi ile ac¸ık uc¸lu on iki soru sorulmus¸tur. Elde edilen veri, gruplandırılıp NVivo 10 kullanılarak analiz edilmis¸tir.

U¨niversitelerde su¨rdu¨ru¨lebilir bu¨yu¨me, bas¸arı ve kalite gu¨vencesi ic¸in tu¨m katılımcılar, veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netiminin o¨neminden bahsederken nasıl etkin kullanılabilecegˆi konusunda endis¸elerini belirtmis¸lerdir. Katılımcıların c¸ogˆu veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netimi konusunda derin bir bilgi ve deneyimlerinin olmadıgˆını bahsederken, geri kalanları ise veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netimi konusunda yurtdıs¸ı u¨niversitelerindeki iyi uygulama ve sonuc¸lardan haberdar olduklarını belirtmis¸lerdir. O¨zellikle katılımcıların bahsettigˆi u¨zere inovasyon ve teknoloji odaklı satın alımlarda sorunlar oldugˆundan bahsedilmis¸tir. Bu nedenle katılımcılar tarafından daha etkin bu¨yu¨k veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netimi yapılarak takip ve kontrol sistemi sagˆlanabilecegˆi belirtilmis¸tir. Katılımcıların bahsettigˆi bir digˆer husus ise inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlarda ortak bir envanterin veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netimi ile daha etkin kullanılmasıdır. Sonuc¸ olarak veri madenciligˆi, analizi ve yo¨netiminin en kısa zamanda u¨niversite yo¨netimlerinde inovasyon ve teknoloji odaklı yatırım ve satın alımlarda vakit kaybedilmeden uygulamaya alınmasıdır.

Anahtar Kelimeler: U¨niversite Yo¨netimi, Bu¨yu¨k Veri Madenciligˆi, Bu¨yu¨k Veri Analizi, Bu¨yu¨k Veri Yo¨netimi, Satın Alımlar, I·novasyon, Teknoloji, Yatırım, I·novasyon Ekosistemi, Verimlilik