KITIK ELYAF ORANININ YIĞIN KALIPLAMA BİLEŞİMİ (BMC)'NİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ


ERGİN M. F. , AYDIN İ.

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 July 2010, ss.231-232

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.231-232

Özet

Bu çalışmada, “yığın kalıplama bileşiminin” (bulk moulding compound, BMC) yapısını oluşturan maddelerden olan cam elyafı/(kalsit + alüminyum trihidroksit) maddelerinin farklı oranlarda kullanılmasının hazırlanan BMC hamurunun reolojik özelliklerine etkisi incelenmiştir.  Sıcak basma kalıbı kullanılarak, ISO 527’ye uygun numuneler hazırlanmış ve daha sonra bu numuneler, üniversal test cihazı (Housfield HKS 10, İngiltere) kullanılarak 3 nokta kırma (3-point flexural test) ve çekme testleri uygulanmıştır.  Elde edilen bu reolojik değerler ışığında, cam elyafı/(kalsit + alüminyum trihidroksit) oransal değişiminin son ürün üzerindeki etkisi irdelenerek, inorganik dolgu oranı optimizasyonu üzerine veriler değerlendirilmiştir.