Covid-19 Pandemi Sürecinde Sembolleşmiş Görsel Unsurların Görsel İletişim Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Uğur E. , Özsoy S. A.

Ulakbilge- Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.50, ss.779-790, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 50
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.7816/ulakbilge-08-50-04
  • Dergi Adı: Ulakbilge- Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.779-790

Özet

Korona virüs ailesinin bir türü olan Covid-19, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmüştür. Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 pandemisi ülkelerin sağlık, eğitim, sanayi ve diğer birçok alanında olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu hastalığı (pandemi) tedavi edici henüz bir ilaç ya da aşının olmamasından dolayı işin uzmanları ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına yoğunlaşırken ülke yönetimleri de yayılmasını yavaşlatmak ve ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba göstermektedirler. Covid-19’la mücadelede her türlü platform ve alternatifin etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla verilen mücadelenin en önemli ayağını görsel medya çalışmaları oluşturmaktadır. Hastalıkla mücadelede hazırlanan iletişim çalışmaları ile kişilerde bilincin oluşması büyük önem taşımaktadır. Günümüzün yoğun enformasyon bolluğu ve kirliliği içinde toplumun büyük bir kesiminde gerekli ilgiyi görmesi kolay olmamaktadır. Başlangıçta toplumun bu çalışmalara (haber, makale, afiş vb.) gösterdiği duyarlılık, geçen zaman içinde ciddi derecede azalarak büyük oranda etkisini kaybetmeye başladığı gözlemlenmektedir. Görsel iletişim tasarımcısının işi diğer konularda olduğu gibi pandemi ile ilgili çalışmalarda da her geçen gün zorlaşmaktadır. İzleyicinin dikkatini çekebilmek için bilinen tasarım elemanları ve aynı ifade tarzının dışına çıkarak daha farklı yapılarda hazırlamak bir zorunluluktur. Makalede farklı görsel iletişim çalışmaları arasından rastgele seçilen örnekler üzerinden kullanılan ortak tasarım elemanları kategorik olarak sınıflandırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan bu tanımlamalar ve sınıflandırma kişisel bakış açışı ile yapıldığı için her türlü eleştiri ve yoruma açıktır.

Covid-19, a type of the corona virus family, spread from Wuhan, China to the whole world in December 2019 and turned into a pandemic. The Covid-19 pandemic, which threatens the whole world, has caused negative situations in the health, education, industry and many other areas of the countries. Since there is no medicine or vaccine to cure this disease (pandemic) yet, experts in the business focus on drug and vaccine development studies, while country governments are making an intense effort to slow down and eliminate its spread. All kinds of platforms and alternatives should be used effectively in the fight against Covid-19. Visual media studies constitute the most important pillar of the struggle for this purpose. It is of great importance to create awareness in people with communication studies prepared in the fight against the disease. In today's intense information abundance and pollution, it is not easy to get the necessary attention from a large part of the society. It is observed that the sensitivity of the society towards these studies (news, articles, posters, etc.) at the beginning decreased significantly over time and started to lose its effect to a great extent. The job of a visual communication designer is getting harder every day in studies related to the pandemic as well as in other subjects. In order to attract the attention of the audience, it is a necessity to go beyond the known design elements and the same style of expression and prepare them in different structures. In the article, the common design elements used from randomly selected samples among different visual communication studies were categorically classified and defined. Since these definitions and classifications are made with a personal point of view, they are open to all kinds of criticism and interpretation.