Sakrokoksigeal Teratom Nedeni ile ameliyat edilen olguların videoürodinamik ve anorektal manometrik bulgular.


Alhaq A., Çetinel B., ERDOĞAN E. , SÖYLET Y. , BÜYÜKÜNAL S. N. C.

XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-29 Eylül., Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ocak 1999

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye