Traitement des séquences descriptives en classe de FLE


DENİZCİ C.

HAYEF Journal of Education, cilt.14, ss.93-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: HAYEF Journal of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.93-112

Özet

Betimleme edimi ad grubu, sıfat, belgeç, sıfat işlevli yan tümce, koşuntu, ilgeç grubu, belirteç grubu ya da durum eylemi gibi kimi dilsel öğelerin yabancı dil öğrenenlere edindirilmesi bağlamında önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Jean-Michel Adam’ın metin çözümleme yöntemi olarak tasarladığı dizilimsellik kavramını bir şiire uygulayarak uygulamanın ortaya koyduğu öğretimsel belirginlikleri irdelemektir. Öncelikle, kuramsal bölümde, metinlerdeki betimsel düzenleniş ve işlemler ele alınmıştır. Ardından ise bahsi geçen dizilimsellik yöntemi bir şiire uygulanmış ve son olarak da, yöntemin yabancı dil olarak Fransızca öğretimi bağlamındaki belirginlikleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar sözcükler: Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Betimleme, Betimleme edimi, Metinsel Dizilimsellik, Betimsel Dizilimler

Abstract The descriptive act proves to be essential when considering the transmission of various linguistic elements to foreign language learners, such as nominal groups, adjectives, epithets, relative clauses with adjectival functions, appositions, prepositional groups, or stative verbs. This paper aims to apply, to a poem, Jean-Michel Adam’s sequentiality concept, designed as a textual analysis method, and to examine the didactic relevancies resulting from this implementation. First, the theoretical section discusses the descriptive organization of texts and the corresponding descriptive operations. Second, the above-mentioned sequential method was applied to a poem. Third, the didactic relevancies of the method were discussed in the context of teaching French as a foreign language.

Keywords: Description in teaching French as a foreign language • Descriptive act • Textual sequentiality • Descriptive sequences